Discussielezing over privacy in het lokaal bestuur

Op 31 oktober organiseert de rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch een discussielezing van professor Paul Frissen over privacy in het lokaal bestuur. Op welke manier gaan gemeenten om met vraagstukken rond privacy? Hoe gaan gemeenten om met uw data? En is dit wenselijk? Deze vragen en meer komen ter sprake in deze bijeenkomst. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te praten!

Het programma bestaat uit een korte beschouwende lezing, waarin prof. Frissen de huidige stand van zaken van het denken over privacy en de praktijk van privacy in het sociaal domein in gemeenten schetst. Vervolgens gaat hij het gesprek aan met de aanwezigen in de zaal. Het doel daarbij is om ervaringen uit te wisselen over de wijze waarop in verschillende gemeenten wordt omgegaan met dit vraagstuk. Daarbij kan ook besproken worden wat er volgens de aanwezigen goed gaat op dit onderwerp en wat er beter kan.

Prof. dr. P. (Paul) Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en is tevens hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Hij is expert op het gebied van privacy en het lokaal bestuur.

De rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch voert momenteel een onderzoek uit naar privacy in het sociaal domein.

Locatie

Jheronimus Academy of Data Science

Sint Janssingel 92, ‘s-Hertogenbosch

Programma

Inloop 19.00-19.30 uur

Lezing en gesprek 19.30-21.00 uur