Dinsdag 27 oktober

Het evenement vindt plaats op het Stadskantoor, Wolvenhoek 1 in ’s-Hertogenbosch. De side events vinden elders in de stad, bij één van onze partners, plaats.

09.00 - 13.00 uur Brabant Stad

Vijf colleges van B&W (Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Breda) en GS (Gedeputeerden en CdK) + ambtelijke vertegenwoordigers hebben hun overleg tijdens de Data Week

10.45 - 12.15 uur Samenwerken: leuk idee of absolute noodzaak?

Medewerkers van de gemeenten ’s Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk en de provincie Noord-Brabant geven korte pitches over de aanpak van datagedreven werken binnen hun organisaties vanuit verschillende perspectieven en de vraagstukken waar ze mee worstelen. Aansluitend gaan zij met elkaar in de gesprek over deze vraagstukken en de vraag of ze deze wel alleen kunnen of moeten oplossen.
Deelnemers:

  • Rob Nijskens, senior strateeg stadsontwikkeling, data en digitalisering, Gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Mathijs van Niel, programmamanager Datagedreven werken, Gemeente Tilburg
  • Hans Snoeren, strategisch adviseur datamanagement, gemeente Waalwijk
  • Theo van der Sanden, strateeg digitale transformatie, provincie Noord-Brabant

Gespreksleider: Yvanca Wensing, gemeente Tilburg

Aanmelden

13.00 – 14.00 uur Leiderschap bij digitale transformatie

Hoe kun je als gemeente vormgeven aan datagedreven werken? En hoe doen ze dat bij gemeente ’s-Hertogenbosch? Heika van Es, hoofd ICT gemeente Zwolle gaat eerst in gesprek met Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn kijk: “Inzet van data is bij alle beleidsvragen een goed idee”. Na een strategische verkenning volgt de praktijk. Bij gemeente ’s-Hertogenbosch volgen leidinggevenden en medewerkers die leiderschap tonen op dit onderwerp, een leergang Leiderschap bij digitale transformatie. Deze wordt gegeven door Hiemstra en De Vries en JADS. Het hoe, waarom en wat van de leergang worden gedeeld door Martine Heijmenberg, hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente ’s-Hertogenbosch, Pol van Tuijl van Hiemstra en De Vries en Ruud Sneep van JADS. De sprekers gaan ook in op enkele vragen uit de chat.

Aanmelden

14.15 – 15.15 uur Het belang van data en de cruciale rol van datacenters 

Jochem Spekken, Manager Marketing & Strategy @ Interconnect Services 
Data speelt onmiskenbaar een essentiële rol in ons leven. We werken digitaal en we leven ook steeds digitaler. Door die grootheid en afhankelijkheid is de beschikbaarheid van deze data steeds belangrijker geworden. Datacenters spelen daarin een cruciale rol én zeker ook in de Data Science stad van Noord-Brabant: ‘s-Hertogenbosch.

Aanmelden

15.30 – 16.30 uur Predicting consumer behavior

Predicting customer participation, engagement and programme impact in high discount short-term loyalty promotions for food retail.
Speakers:

  • José Teixeira – Sr. Business Intelligence Analyst – Brand Loyalty International BV
  • Victor Kuznetsov – Sr. Business Intelligence Analyst – Brand Loyalty International

Both José and Victor are currently participating in the Data Expert Programme (DEP) of JADS. They will highlight how data theory and practice successfully come together within BrandLoyalty. BrandLoyalty is the leading global loyalty platform, providing short-term loyalty programmes that positively impact consumer behaviour on a mass scale. BrandLoyalty’s headquarters are located in Den Bosch.

In their presentation, they will explain how machine learning is used to predict which existing customers from a food retailer will most likely participate in a high discount loyalty promotion and how they will engage with the promotion in terms of their transactional response. The goal of these DEP-projects within BrandLoyalty is to contribute tackling business challenges such as forecasting the accuracy of promotional sales projections, tailor-made optimization of programme mechanics and on programme impact.

Aanmelden

17.00 - 18.00 uur De doorbraak van AI - prof.dr. Eric Postma, hoogleraar Artificial Intelligence, Tilburg University en JADS

In deze presentatie wordt op een toegankelijke en nuchtere wijze een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie (AI). Hierbij worden de volgende vragen beantwoord: Wat is de stand van zaken van de AI? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de AI? Tenslotte wordt ingegaan op het belang van AI voor Den Bosch Datastad en de rol van JADS hierbij.

Aanmelden

19.00 – 20.30 uur Dataplatforms & de Provincie Noord-Brabant

Welke rol heeft de provincie in het bevorderen van sociale data commons, het realiseren van kritische infrastructuur en het terugdringen van risico’s rond dataplatforms?
Presentaties uit een gezamenlijke verkenning door Brabant Advies en het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool

Hack Den Bosch Beter

Bouw met collega’s een data driven solution voor een maatschappelijk vraagstuk
Doe mee met Hack Den Bosch Beter!

Je wilt met je collega’s iets goed doen voor de samenleving? Of er wordt van je verwacht dat je gezamenlijk vernieuwende oplossingen bedenkt en realiseert. Alleen: hoe doe je dat? Hoe kom je met collega’s met verschillende competenties tot een optimaal resultaat? Na deelname aan Hack Den Bosch Beter weet jij hoe je met teamgenoten een uitdaging omzet in concrete resultaten. 
 
Voor wie?
Deelname aan dit innovatie-evenement staat open voor professionals uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ben je een data professional, marketeer, product developer of beleidsmedewerker? Heb je interesse in het oplossen van vraagstukken, ben je ondernemend of juiste een echte teamplayer? Doe dan mee aan Hack Den Bosch Beter. 

Meer informatie? Ga naar de website van Hack Den Bosch Beter.

13.00 - 15.00 uur Community bijeenkomst: (IM)POSSIBLE BODIES 'Samen waarde creëren in het innovatiedistrict'
Locatie:Online te volgen via livestream

Den Bosch staat aan de vooravond van een uniek, imponerend en nieuw festival! (IM)POSSIBLE BODIES is een 10-daags kunst-, muziek- en techfestival dat gehouden wordt van 23 oktober t/m 1 november dit jaar in de Spoorzone in Den Bosch. Daarmee valt het samen met de Den Bosch Data Week (DBDW), wat extra kansen biedt voor een mooie kruisbestuiving voor beide festivals. Waar DBDW zich bezighoudt met wat data met de mens doet, maakt (IM)POSSIBLE BODIES die data voelbaar.Bezoekers ervaren scenario's van mens-machine versmeltingen met het oog op de toekomst. In de dynamische en inclusieve SPARK Makers Zone wordt dagelijks vanuit deze verschillende invalshoeken gewerkt. Hiermee biedt SPARK Makers Zone een plek én platform om de komende jaren het innovatiedistrict te laden en voeden met concrete toepassingen samen met de betrokken partners. Om deze reden nodigen we je van harte uit op dinsdag 27 oktober om deel uit te maken van deze ontwikkeling. Tijdens deze online bijeenkomst wordt er een sneak preview gegeven van de eerste toepassing. Om 13.00 uur is de start van een inspirerend programma met onder meer Ine Gevers (Stichting Future Of Work / (IM)POSSIBLE BODIES), Tabo Goudswaard (Sociaal Creatieve Raad), Lisan Beune (Makers Platform) en Walter Stam (Innovatiedistrict). Cassandra Vugts, directeur van SPARK Maker Zone, trapt af.

Aanmelden

DVC-SI Webinar: MeerWAARDE met data – Data voorbeelden uit de praktijk

Leer hoe MKB ondernemers in de maakindustrie meerWaarde met data creëren met concrete voorbeelden uit de praktijk en een kijkje in de digitalisering binnen de keten.
Als onderdeel van de Den Bosch Data Week organiseert het Data Value Center voor de Smart Industry op 27 oktober a.s. webinar serie van 10.30 tot 12.00 uur bij Jheronimus Academy of Data Science. We zenden live uit vanuit de JADS Mariënburg Campus, waar we ondernemers het woord geven.

Een leuk programma met interessante onderwerpen rondom het realiseren van meerwaarde met data:

  • Levenslang leren
  • Datacases voor het MKB
  • Data delen in de keten

De gastheren Renato Calzone (JADS Programma Manager Smart Industry) en Gerard Blom (Programma manager Data Value Center-Smart Industry, DVC-SI) zullen met de gasten van gedachten wisselen over thema’s en vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van hun bedrijf. Met concrete voorbeelden laten we zien hoe JADS en DVC-SI deze MKB bedrijven hierbij hebben ondersteund. Weet u al welke meerwaarde data kan opleveren voor uw onderneming in de maakindustrie? Wilt u zelf ook met data aan de slag? Leer van dit gevarieerde webinar met inspirerende praktijkvoorbeelden.

Aanmelden

13.15-15.30 uur Webinar Smart Industry in de praktijk

Hoe gebruik je data, Machine Learning en Artificial Intelligence in de praktijk binnen het Smart Industry domein? Vanuit zowel academisch als vanuit het bedrijfsleven gaan we in op het onderwerp, delen we kennis, visie en ervaring met elkaar.

Tijdens de derde editie van de Data Week Den Bosch organiseren we samen met Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en Data Value Center Smart Industry (DVC-SI) een webinar. Voor dit evenement zullen we het nieuw opgerichte consortiumprogramma CERTIF-AI gebruiken als een voorbeeld van hoe Smart Industry in de praktijk zal worden gebracht. Het CERTIF-AI-programma is gemaakt rond een consortium van academische en industriële partners die de komende vier jaar zullen samenwerken aan de ontwikkeling van een Artificial Intelligence (AI) toolkit, bestaande uit algoritmen en methoden, voor industriële toepassingen.

Aanmelden

20.00 - 21.00 uur JADS Culture Meets Data Night

Do you listen a lot of Spotify? And do you want to hear real live music again? The Culture meets Data night presents performances in different music styles. Based on your Spotify profile we will recommend which performances suit you best. During the performance our web app provides information about the artists and the possibility to rate the recommendations.We will also show visuals of paintings that match the music in cooperation with Het Noordbrabants Museum.

Language: English

Aanmelden