Wijkmanager Bloemenkampkwartier aan het woord

Even voorstellen...  

“Mijn naam is Riekje Bosch en ik ben werkzaam als wijkmanager in de Spoorzone en Binnenstad, waar ook het Bloemenkampkwartier onder valt.  

Als wijkmanager houd ik me vooral bezig met de leefbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarvoor hebben we 2 belangrijke netwerken waar we elkaar scherp houden: het Leefbaarheidsoverleg (vooral voor zaken op het gebied van de fysieke leefomgeving en veiligheidskwesties) en het wijknetwerk Zorg (waar zorgvragen besproken worden).

Bij de laatste inloopavond over het Bloemenkampkwartier in maart heb ik veel positieve reacties gehoord over dit gebied en alle kansen die er zijn, maar ook zorgen van bewoners over de leefbaarheid. Die bespreek ik dan in één van deze teams, afhankelijk van de aard van de melding. 

Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor bewoners als ze niet weten waar ze met hun vraag naartoe moeten. Ook ben ik “smeerolie” tussen bewoners en organisaties. Dit om te voorkomen dat zaken onduidelijk zijn en daardoor blijven hangen. Dat wil niet zeggen dat alles mogelijk is, (nee is ook een antwoord) maar wel dat alle ideeën en meldingen serieus worden bekeken.  

Wist je ook dat we een subsidieregeling hebben voor en door bewoners speciaal voor bewonersinitiatieven? Met dit budget kunnen bewoners zelf ideeën uitvoeren. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget.

De partners in het leefbaarheidsteam zijn de wijkbeheerders van de woningbouwcorporaties (BrabantWonen, Zayaz, Mooiland), de wijkagenten, de boa's, de regiehouder van beheer openbare ruimte, de opbouwwerker van Farent, de beleidsmedewerker van de Afvalstoffendienst en de accounthouder van Economische zaken.  Op afroep ook onze verkeerskundige en beleidsmedewerker OOV. Ik zit dit team voor. 

Het Wijknetwerk Zorg wordt voorgezeten door Farent en daaraan nemen de woonconsulenten van de corporaties deel, het maatschappelijk werk, de wijkagenten, en op afroep specialistische zorg, zoals MEE, Novadic/Kentron, Bemoeizorg, Reinier van Arkel en de praktijkondersteuner van de huisarts. Als het nodig is wordt er een casusoverleg gepland, met een mooi woord een "multi disciplinair overleg" (mdo). Ik zit altijd bij het Wijknetwerk Zorg om te weten wat er speelt en me ervan te vergewissen dat hulpvragen goed belegd zijn en er stappen worden gemaakt. En om te kijken of er vanuit onze organisatie nog iets extra's nodig is.

Mensen kunnen ook altijd terecht voor vragen of meldingen bij KOO/Wijkplein Binnenstad aan de Bethaniestraat “.

Heb je vragen aan mij? Spreek me aan in de wijk of mail naar r.bosch@s-hertogenbosch.nl.

Riekje Bosch 
Wijkmanager Binnenstad en Spoorzone 
E-mail: r.bosch@s-hertogenbosch.nl 
Mobiel: 06-22458560