Werkzaamheden planten bomen en plaatsen bankjes

Het planten van bomen in het Zuid-Willemspark is op 3 april gestart. Er komen verschillende soorten bomen in het talud. Het zijn bloeiende en meerstammige soorten, zoals de Linde, Krent, Magnolia en de Kers. Ze geven een kleurig beeld en zijn goed voor de biodiversiteit in de stad. Het planten van de bomen kon pas starten na 1 april vanwege regels van het waterschap over graven in het talud.

Tijdens de inloopavond op 17 januari vroegen diverse omwonenden of de bankjes mét rugleuning kunnen. Dat vroegen we na bij onze leverancier. Die heeft hiervoor een rugleuning gemaakt. We gaan dit type bank bij Nieuwehagen en bij de Tolbrugstraat plaatsen en uitproberen. Het wordt een combinatie van banken met en zonder rugleuning. Zo kunnen gebruikers zelf kiezen naar welke kant ze kijken. Omdat dit maatwerk is, hebben we een extra tussenstap. De banken komen half juni en dan plaatsen we ze meteen.

Tekening van een houten bankje.

Foto van bomen met witte bloesem.

Foto van bomen met gele bloesem.

Foto van bomen met roze bloesem.