Wat 'n ideeën voor bruisende Sluiswachterskade

Van het Sluiswachtershuis en de grond eromheen (bij de Lambooybrug) willen we een aantrekkelijke en prettige plek maken: een plek met nieuwe kwaliteiten voor de hele gemeente en voor de buurt. Een plek die zorgt voor levendigheid in het Zuid-Willemspark. Iedereen kon meedenken en ideeën insturen. Een eerste stap om de markt te verkennen.

Uit de 16 ideeën die we ontvingen, blijkt dat kleinschalig overnachten en horeca populair zijn. De indieners keken ook met een maatschappelijke en educatieve bril: hoe kun je deze plek gebruiken? En waar de een zich vooral richtte op toeristen, dacht de ander na over een plek voor Bosschenaren.

Wethouder Mike van der Geld: “We gaan van deze plek een nieuwe bruisende en interessante omgeving maken. Een die wat toevoegt aan de stad en het Zuid-Willemspark, en waar voor iedereen wat te vinden is. Voor omwonenden en inwoners, maar zeker ook voor bezoekers. Een groen gebied voor ontmoeting en recreatie, met betaalde en gratis voorzieningen. Uiteraard duurzaam ontwikkeld.”

Marktuitvraag

Deze informatie is voor ons belangrijk om een uitvraag aan de markt te doen. Want dat is nu de volgende stap. We starten daar dit voorjaar mee. Voordat het zo ver is, gaan we ook in gesprek met omwonenden. Van hen willen we horen welke kansen ze zien en wat zij ons eventueel nog willen meegeven. Ook deze informatie nemen we mee in de marktuitvraag.

De marktuitvraag maakt de gemeente in het voorjaar 2021 openbaar. Initiatiefnemers kunnen dan met een voorstel komen. Ze moeten daarbij rekening houden met de financiële-, ruimtelijke- en maatschappelijke voorwaarden die de gemeente stelt. Op basis van de ingediende ideeën kunnen we die kaders voor de marktuitvraag nu beter formuleren. Uiteindelijk kiest de gemeente een partij die het terrein mag exploiteren en haar plan kan uitvoeren.

Bekijk ook de pagina Sluiswachterskade.

Luchtfoto Sluiswachterskade

Foto van Sluiswachtershuisje