Wat een denkkracht!

Hoe kan de Bossche Stadsdelta er na 2025 uitzien? Dat is het gebied van de Kop van ’t Zand en Orthenpoort-Zuid. Samen zetten we nu de eerste stappen om tot een nieuwe invulling van het gebied te komen. Als onderdeel daarvan organiseerden we 6 en 7 februari een workshop. Ook wel Citizens Science Lab genoemd. 

Tijdens deze workshop dachten maar liefst 85 enthousiaste deelnemers mee over 4 belangrijke thema’s in de Bossche Stadsdelta. Thema’s die cruciaal zijn voor de aanpak van de ontwikkeling van dit gebied. Wethouder Mike van der Geld (Spoorzone): “Wat hebben we een betrokkenheid in ’s-Hertogenbosch! Ontzettend mooi om te zien dat zoveel inwoners en ondernemers mee denken over deze gebiedsontwikkeling. Zo maken we echt samen een aantrekkelijke plek voor alle inwoners. Met een mix van wonen, werken, cultuur en recreatie. Een dynamisch gebied dat 24/7 bruist.”

Waarover spraken de deelnemers?

De thema’s waarover gesproken werd komen uit het ambitiedocument:

  1. Fun for Free: Hoe kun je via samenwerking gastvrije, laagdrempelige en betaalbare ontmoetingsplekken creëren.  Plekken die dag en nacht bruisen. Hoe bundelen hiervoor we de krachten in het gebied optimaal? En op welke manier organiseren we dit?
  2. Ruimte voor het onbekende: Hoe kun je een ruimte creëren waar blijvend plaats is voor projecten en experimenten. Voor activiteiten die zo nieuw en innovatief zijn dat we ze nu nog niet kennen? 
  3. Schone bodem, meer water: Hoe zet je bestaande en nieuwe technologie in om waardevolle materialen en energie uit de vervuilde grond te winnen?  Het doel is om de “oude vuilnisbelt” tegen redelijke kosten te saneren. Dit zorgt voor meer ruimte voor groen, water en bebouwing.
  4. Bourgondische routes: Hoe verleid je bewoners en bezoekers om het laatste stukje vanuit station of parkeergarage wandelend of fietsend af te leggen? En ondertussen te genieten van al het moois dat onze stad te bieden heeft.  

In vier groepen gingen de deelnemers met elkaar in gesprek en onderzochten ze oplossingen voor deze thema’s. De eindpresentaties over de vier thema’s bevatten interessante voorstellen die meegenomen worden in de verdere visievorming. De eindpresentaties zijn in de vorm van filmpjes. Deze zijn te bekijken op www.denbosch.nl/bossche-stadsdelta

Wie waren de deelnemers? 

De achtergrond van de deelnemers was zeer gevarieerd. Van partijen die nu al op de Tramkade zitten tot eigenaren van vastgoed. Experts op gebied van o.a. mobiliteit, bodem, milieu, groen en financieringsvormen. Ook omwonenden, creatieve geesten, initiatiefnemers van binnen en buiten het gebied waren aanwezig. Vanuit die verschillende achtergronden hebben de deelnemers belangrijke kennis, ervaringen en expertise ingebracht. De enorme verscheidenheid zorgde voor nieuwe invalshoeken en kansen. 

Hoe nu verder?

De voorstellen verwerken we in scenario’s voor het Ruimtelijk Functioneel Kader. Op 4 maart organiseren we weer een volgende stap in het participatietraject. Dan organiseren we Ren je Rot: een openbare avond waarin we diverse scenario’s willen presenteren en bevragen. Daarna stellen we het concept-Ruimtelijk Functioneel Kader op. Dit leggen we ter inzage zodat iedereen kan reageren. De raad stelt tenslotte het Ruimtelijk Functioneel Kader vast.

Meer informatie? 

Kijk voor meer informatie op www.denbosch.nl/bossche-stadsdelta.