Vooruitblik plannen

We hebben goed nieuws over de plannen voor 2019. In de vlogkijkt wethouder Mike van der Geld vooruit. Ook blikken we terug op de resultaten van 2018.

De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor het Zuid-Willemspark. Dat zetten we in voor een aantal projecten.

Ook even terugkijken
In 2018 werden vooral de eerste kleine veranderingen zichtbaar. Op vijf plekken staan nu een of meer bankjes. Op verschillende plekken zijn ook bomen in het talud geplant en een hele rij van maar liefst 95 nieuwe bomen bij bedrijventerrein De Brand. Dat deden we deels vanaf het water. Bij de Tramkade verbeterden we het gebied voor voetgangers.

Op het water
We legden nieuwe steigers aan bij de Tramkade en bij De Gruyterfabriek. Bij de Bartenbrug is de bestaande steiger nu ook geschikt om met boten aan te meren. Zo maken we in de hele stad het water steeds beter bereikbaar.

Activiteiten
Rondom de brugwachtershuisjes waren allerlei activiteiten. Daarbij geeft initiatiefnemer Imke van Dillen, samen met haar enthousiaste vrijwilligers, de interactie met de omgeving steeds weer een impuls. Zo waren er radiouitzendingen na een succesvolle crowdfunding. En is er een goed bezochte Camping Koffietent waar iedereen welkom is voor koffie en een praatje.

De opbouw van Minitopia vond plaats rond de zomer. De opening in september leidde tot positieve media-aandacht, zoals in programma BinnensteBuiten. Marjan Minnesma van Urgenda tweette ook positieve berichten na haar bezoek.

Het ontwerp van de Kanaalboulevard werkten bewoners en gemeente in 2018 samen uit. Het gaat daarbij om het deel tussen Sluis 0 en café De Unie. De ontwerpen werden tijdens een brede bijeenkomst voor de buurt in december dus ook positief ontvangen. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn gestart!

Samen met de woonbootbewoners van de Ertveldplas werken we aan een verhuizing naar de Van Veldekekade. Hiervoor hielden we veel individuele gesprekken en enkele gezamenlijke sessies.