Vervolg ’s-Hertogenbosch Centraal: Hoe maken wij samen de toekomst?

Met ‘s-Hertogenbosch Centraal werken we aan een toekomstverhaal. Eén verhaal van én voor ‘s-Hertogenbosch. De wereld verandert in razend tempo. We willen graag met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties nadenken over de toekomst van ’s-Hertogenbosch. Waarbij we oog houden voor wat goed gaat.

Zo’n 1.000 mensen dachten al mee en brachten hun ideeën in. We spraken onder andere zo’n 600 mensen in een campertour langs 18 verschillende plekken in ’s-Hertogenbosch. Ook de kinderburgemeester en kidsreporters haalden ideeën voor de toekomst op. 

Gespiegeld

Aan al deze inzichten heeft een externe organisatie nu gegevens toegevoegd over trends en ontwikkelingen. Deze ‘spiegel’ van ’s-Hertogenbosch is gemaakt met data uit allerlei onderzoeken. Denk aan bijvoorbeeld klimaatverandering, digitalisering, krapte op de woningmarkt en veranderingen in demografie.

8 vragen over de toekomst

De bijdrage van 1.000 mensen en spiegel zijn uiteindelijk terug te brengen tot 8 vragen. Hier willen we het goede gesprek verder over voeren in ’s-Hertogenbosch. Het gaat dan om: 

  1. Hoe kunnen wij in ons bestaan voorzien, zodanig dat iedereen in de toekomst kan deelnemen aan onze welvaart? 
  2. Hoe kunnen wij zorgen dat iedereen hier ook in de toekomst fijn woont?
  3. Hoe kunnen wij goed voor elkaar blijven zorgen als er steeds meer zorg wordt gevraagd van steeds minder mensen die die zorg kunnen bieden?
  4. Hoe kunnen wij zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt?
  5. Hoe zorgen wij dat onze binnenstad er voor iedereen is? 
  6. Hoe zorgen wij dat wij een aantrekkelijk voorzieningenaanbod hebben voor alle inwoners van ‘s-Hertogenbosch?  
  7. Hoe vernieuwen wij ’s-Hertogenbosch met respect voor het verleden?
  8. Hoe kunnen wij zorgen dat een duurzaam bestaan voor iedereen realiteit wordt? 

En nu verder?

De vragen geven ons de handvaten om het gesprek verder te voeren. Het stelt ons in staat te reflecteren: wat leeft er in ’s-Hertogenbosch, hoe staan we ervoor en wat komt er op ons af? Ook deze gesprekken doen we samen met inwoners, ondernemers en partners. Met bekenden en beslist ook met minder bekenden. We willen komen tot verrassende combinaties en gesprekken. En ruimte geven om nieuwe en frisse ideeën te laten ontstaan. 

De gemeenteraad heeft het in de commissie Bestuur 13 februari over de invulling van de tweede fase.