Verplicht energielabel C in 2023 voor kantoorgebouwen

Alle kantoorgebouwen met een oppervlakte van 100 m2 of meer moeten vanaf januari 2023 verplicht energielabel C hebben. Deze verplichting is een tussenstap naar de doelstellingen die in het klimaatakkoord zijn gesteld. In het klimaatakkoord is namelijk afgesproken om in 2050 een energie neutrale gebouwde omgeving te hebben. Heeft jouw pand nog geen energielabel of een label D t/m G? Bereid je dan tijdig voor. De eerste stap die je kunt zetten is een erkend energieadviseur inhuren die je kan voorzien van maatwerkadvies. Kijk voor meer informatie over deze verplichting op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Stap naar klimaatneutraal

Waarschijnlijk wordt in 2030 energielabel A verplicht. Met het oog op de toekomst is het dan ook verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken die leiden tot minimaal energielabel A.

Financiële regelingen en voorbeelden 

Er zijn verschillende financiële regelingen die je ondersteunen bij het verduurzamen van je kantoorpand. Kijk daarvoor op de pagina Subsidies onder het kopje Ondernemers. Voor inspiratie van ondernemers die al duurzame maatregelen hebben genomen ga je naar de pagina Energie. Hier lees je hun verhalen of kan je de filmpjes bekijken. 

Wethouder Mike van der Geld (Energie en Klimaat): “We willen naar een energieneutrale omgeving. Dat is nodig omdat we nu als samenleving teveel grijze energie verbruiken. Besparen en opwekken van duurzame energie is nodig om te komen tot een duurzaam ’s-Hertogenbosch. Kantoren hebben daarin ook een belangrijke bijdrage. Want we hebben samen als doel in 2050 energieneutraal te wonen, werken en leven!”   

Gemeente informeert kantooreigenaren

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft alle kantooreigenaren per brief geïnformeerd over het verplichte energielabel C in 2023 en de mogelijkheden om grotere stappen te zetten. Zo kan iedereen zich tijdig voorbereiden.