Verduurzaming openlucht-sportaccommodaties

Voetbalvereniging BVV en de jeugdteams van FC Den Bosch hebben de primeur. Zij kunnen voortaan sporten op een mooie nieuwe kunstgrasmat. Op Sportpark De Vliert ligt nu het eerste kunstgras voetbalveld wat ingestrooid is met natuurlijke infill. Het oude veld was nog ingestrooid met SBR rubber, gemaakt van oude autobanden. Dit materiaal is omstreden in verband met mogelijke lekken van zink naar het grondwater.

Dit nieuwe veld is kurk-ingestrooid en voldoet hiermee ook meteen aan wetgeving ter verspreiding van micro plastics ,die op Europees niveau wordt voorbereid. De oude mat is afgevoerd naar GBN-AGR de eerste verwerker in Nederland die zorgt voor een volledige recycling van de grondstoffen.

Een ander innovatief kunstgrasveld ligt bij OJC Rosmalen in de wijk De Groote Wielen. Dit veld bevat helemaal geen infill meer, en haalt zijn demping uit zogenaamde shock pads die onder de mat liggen. Dit materiaal wordt weer gemaakt van gerecyclede plastics.  Al onze kunstgrasvelden zijn voorzien van kantopsluitingen om infill en microplastics op het veld te houden. En ook in het onderhoud en het gebruik van kunstgrasvelden zijn diverse maatregelen genomen binnen de beleidsregels voor zorgplicht In de milieuwetgeving.

Voetbalveld

De afdeling Sport en Recreatie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft op dit moment ongeveer negentig sportvelden in beheer waarvan meer dan een derde deel in kunstgras zijn uitgevoerd. Duurzaamheid is voor ons al jaren een thema waarin we volop kunnen en mogen scoren.

Ook verduurzaming bij natuurgrasvelden

Ook bij de aanleg en onderhoud van natuurgras wordt vooruitgang geboekt. Zo installeren we bij de aanleg van een nieuw veld voor Sportclub BLC dit jaar een nieuw bodemmanagementsysteem het zogenaamde ‘Draintalent’. Met deze machine wordt drainage en irrigatie gecombineerd. In periodes met veel neerslag wordt water uit een ondiep aangelegd drainagesysteem gepompt, terwijl het gras in de zomer via dit zelfde systeem ondergronds water krijgt. Hierdoor wordt verspilling van water voorkomen en doen we ervaring op in een veranderend klimaat.

Al enige jaren gebruiken wij geen chemische middelen meer voor de bestrijding van onkruiden in onze velden. Deze onkruiden pakken we tegenwoordig machinaal aan met machines. Onze ‘huisaannemer’ Weener XL heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in dergelijke machines. Zo lopen er op verschillende velden inmiddels ook maairobots. Hiermee stappen we over van belastend dieselgebruik naar schonere (elektrisch) brandstof. De bemesting gebeurt tegenwoordig ook op een minder belastende manier door de overstap van kunstmest naar meer natuurlijke biologische meststoffen.

LED verlichting en andere verduurzaming

Na een aantal jaren met ‘kinderziektes’ heeft LED sportvelden verlichting inmiddels de toekomst. Wanneer sportverlichting aan vervanging toe is wordt er al een aantal jaren gekozen voor LED verlichting. Hierdoor kunnen clubs tot 30% besparen op de energiekosten en daarnaast geven de armaturen ook nog eens minder lichtoverlast naar de omgeving. Bij de vervanging van doucheboilers in de kleedlokalen willen we overgaan op zonneboilers. Twee geslaagde pilotprojecten, bij de voetbalverenigingen Wilhelmina en BVV geven aanleiding om hiermee door te gaan.

Al met al zijn we op de goede weg. ’s-Hertogenbosch is ook op dit gebied toonaangevend en behoort, met een aantal andere grote steden, tot de koplopers bij verduurzaming van aanleg en beheer van sportaccommodaties in Nederland.