Verdere stappen op weg naar park

Alweer bijna een jaar geleden startten we op 30 januari met de ‘Avond van het Zuid-Willemspark’. Daarna is er veel gebeurd. Van sessies met allerlei belanghebbenden tot pitches door initiatiefnemers. Vlak voor de zomer rondden we het inspiratiedocument voor het Zuid-Willemspark met succes af. En plaatsten we de eerste bank in het park. Ook heeft de watertaxi z’n eerste tochtjes gemaakt. Na de zomer zijn we verder gegaan met de voorbereidingen van de uitvoering.

Wethouder Eric Logister: “Zoals we bij het vaststellen van het inspiratiedocument al aangaven: het is geen eindpunt, maar juist een start. In de komende jaren krijgt het park meer en meer invulling. Waarbij ontmoeten en verbinden centraal staan. Dat blijft het uitgangspunt. Op korte termijn willen we verdere zichtbare stappen zetten. Met groen en banken. En ook op termijn blijven we werken aan het toekomstbeeld van het park.”

Genieten van het water
We halen op een paar plekken wat delen van de haag weg. Daarmee verbetert het uitzicht op het water. Ook planten we bomen en maken we een aantal verblijfsplekken met bankjes. De bomen plaatsen we bewust speels en buiten de strakke bomenlaan. Het zijn bloeiende en meerstammige soorten, zoals de Linde, Krent, Magnolia en de Kers. Ze geven een kleurig beeld en zijn goed voor de biodiversiteit in de stad.

Concrete plannen en uitvoering
De komende jaren realiseren we de vervanging en herinrichting van sluis 0. In samenhang hiermee werken we ook de Kanaalboulevard van sluis 0 tot aan de Orthenbrug in overleg met de omgeving uit en zorgen we voor de aanleg. De nieuwe inrichting willen we in 2021 klaar hebben.
Meer aan de randen realiseren we onder de noemer van de Groene Delta natuurontwikkeling. Dat gebeurt in de Diezemonding en in de Dungense Polder. Ondertussen onderzoeken we de mogelijkheden voor een tribune aan het water en wordt al geschakeld met initiatiefnemers die ook eerder hebben gepitcht.

Overleg met de omgeving
Natuurlijk bespreken we onze plannen nog met omwonenden en belanghebbenden. Dat gebeurt voor het werk dat komende maanden plaatsvindt al binnenkort, namelijk op 17 januari tijdens een inloopavond in Nieuwehagen (Gervenstraat 2) tussen 17.30 en 20.00 uur. Omwonenden krijgen hiervoor nog een uitnodiging. In april geniet u in elk geval vanaf een bankje van het uitzicht op het water en van de nieuwe bomen!

De afbeeldingen hieronder geven een beeld van de soorten bomen en de plekken die we ervoor in gedachten hebben.