Vak je fiets!

Met vakmarkeringen bij de Mc Donalds aan de Hooge Steenweg maken we bezoekers duidelijk waar zij hun fiets kunnen parkeren.

Dit is een pilot waarin we bezoekers oproepen hun fiets in het vak te parkeren: Vak je fiets! De komende periode vinden er acties plaats om aandacht te vestigen op het fietsparkeren.

Gastvrije stad

Wethouder Kâhya: We zijn een gastvrije gemeente. We stimuleren dan ook het gebruik van de fiets. Fietsen in de binnenstad staan we toe. Iedereen kan gebruik maken van gratis fietsenstallingen. We vinden het zelfs geen probleem als er eens ergens een fiets staat. Maar het stallen van de fiets moet niet leiden tot belemmeringen in de openbare ruimte. We merken dat op sommige plekken het stallingsgedrag leidt tot enige hinder. Een voorbeeld hiervan zien we bij Mc Donalds in de Hooge Steenweg. Daarom ben ik blij dat we starten met deze actie.