Update werk Zuid-Willemspark

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil met het Zuid-Willemspark het gebied aantrekkelijker maken voor mens en dier. Dit voorjaar plantten we al verschillende meerstammige heesters in het deel van het park tussen Sluis 0 en de Citadel. Zo vergroten we de variatie van de aanwezige natuur.

Bankjes
Deze maand plaatsen we 4 bankjes en verwijderen we een deel van de hagen langs de Zuid-Willemsvaart. Hierdoor wordt het water beter zichtbaar en kun je er zowel wandelend langs het park als zittend op een bankje van genieten.

Hagen
We halen een deel van de hagen weg. Ongeveer 60% van de hagen laten we staan omdat deze ook een rol spelen voor insecten, vogels en andere kleine dieren in dit gebied. Voordat we hagen verwijderen, kijken we of er nesten of andere schuilplaatsen van dieren aanwezig zijn. Mochten we die aantreffen dan laten we de haag daar staan.

Tussen de Van Berckelstraat en de Orthenbrug staan nog maar 3 hagen. Deze verwijderen we. Op het deel van de Zuid-Willemsvaart tussen de Van Berckelstraat en Sluis 0 verwijderen we ongeveer 40% van de hagen.

Vragen?
Hebt u een vraag? Neemt u dan contact op met projectleider Marjolein Pullens via zuidwillemspark@s-hertogenbosch.nl

Close up foto van een bij op een bloem.Overzichtskaart.