Transitievisie Warmte 1.0 is vastgesteld

Op 7 december jl. is de Transitievisie Warmte 1.0 (TVW) vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het vaststellen van de TVW 1.0 heeft de raad versneld budget vrijgemaakt en wordt er gekeken naar extra fondsen om de energietransitie te versnellen. In de TVW omschrijft de gemeente ’s-Hertogenbosch welke stappen ze kan ondernemen om in 2050 aardgasvrij te zijn.

Startbuurten en onderzoeksbuurten

Om tot een volledig aardgasvrije omgeving te komen is er nog een lange weg te gaan. Met de TVW schetst de gemeente de eerste stappen. In deze visie spreken we van startbuurten en van onderzoeksbuurten. ’t Zand is een zogenaamde startbuurt. Hier ligt al een concreet plan voor het alternatief op aardgas. Ook zijn hier voor de uitvoering capaciteit en middelen beschikbaar. Bij onderzoeksbuurten gaat het om het verkennen van de mogelijkheden. Hierbij kan de uitslag ook zijn dat aardgasvrij nu nog helemaal niet haalbaar en/of betaalbaar is.

Er zijn momenteel zeven onderzoeksbuurten in ’s-Hertogenbosch: De Buitenpepers, Sparrenburg, Hintham, Zuid, Aawijk Noord en Zuid en Grevelingen (Rijnstraat). Voor onderzoeksbuurten worden nadrukkelijk nog geen uitvoeringsplannen gemaakt. Het gaat om een verkenning of een uitvoeringsplan voor dit gebied kansrijk is. Uiteraard ontvangen inwoners ruim van te voren bericht voordat er verkennende onderzoeken plaatsvinden.

Stapje voor stapje

Uiteraard hoef je niet in een startbuurt of onderzoeksbuurt te wonen om zelf al aan de slag te gaan met energie besparen.  Stapje voor stapje komen we steeds dichterbij een aardgasvrije omgeving. Daarvoor zijn niet direct hele grote maatregelen nodig. Met eenvoudige stappen kan je al meteen jouw eigen bijdrage leveren. Denk dan aan energie besparen door tochtstrips te plaatsen of ledlampen te gebruiken. Dat is een belangrijke eerste stap. Energie slim gebruiken en duurzaam opwekken is een mooie vervolgstap. Hierbij kan je denken aan elektrisch koken, zonnepanelen en warmte opwekken met een duurzame (hybride) installatie.

Wethouder Mike van der Geld (wethouder Klimaat en Energie): “Overgaan op aardgasvrij is een belangrijke en mooie ontwikkeling waar we samen met anderen voor aan de lat staan. En ook die kleine stapjes zijn heel belangrijk.”

Voor meer informatie over het verduurzamen van je woning en welke subsidies er zijn, ga dan naar de website van Brabant Woont Slim