Toekomstige laadplekken West en binnenstad zijn bekend

Waar de komende jaren nieuwe laadpalen kunnen komen in West en binnenstad, is nu bekend. We hebben de beoogde locaties vastgelegd in wijklaadplannen. Dat deden we samen met inwoners van de wijken. Zij konden de afgelopen periode via een interactieve kaart reageren op de beoogde laadplekken. Na zorgvuldige afweging van alle reacties zijn de wijklaadplannen voor West en de Binnenstad aangescherpt en vastgesteld.

In ’s-Hertogenbosch gaan we voor schoon, slim en veilig vervoer. Zo zorgen we dat het prettig wonen, leven en werken is en blijft in ’s-Hertogenbosch. De komende jaren groeit het aantal elektrische auto’s. Om die van voldoende laadmogelijkheid te voorzien, bepalen we nu al waar toekomstige laadpalen komen staan.

150 laadplekken

In de wijklaadplannen voor West en binnenstad zijn alle circa 150 toekomstige laadlocaties te zien. Deze zijn weergegeven als blauwe stippen. Daarnaast zijn ook de bestaande locaties te zien (groene stippen) en mogelijke locaties voor elektrische deelauto’s (gele stippen).

Gefaseerde uitrol

De nieuwe laadpalen worden gefaseerd geplaatst op basis van nieuwe aanvragen en data over het daadwerkelijke gebruik van de laadpalen. Zo groeit het aantal laadpalen met de laadbehoefte, waarbij het aanbod iets voorloopt.

Andere wijken

In 2021 maken we ook de wijklaadplannen voor de andere wijken in onze gemeente. Dat gebeurt op soortgelijke wijze als in West en binnenstad. Bewoners vragen we dan opnieuw om met ons mee te denken.

Meer informatie

Meer informatie is te lezen op de pagina laadpalen.