Tienerschool voor 10-14 jarigen

De scholen voor Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en schoolbesturen ’s-Hertogenbosch pleiten voor een tienerschool voor 10 tot 14 jarigen. Onderzoek wijst uit dat het concept haalbaar is. Het uitwerken van de aanbevelingen is een volgende logische stap, waarvoor subsidie uit het onderwijsinnovatiefonds is toegekend. Het project loopt van november 2017 tot januari 2019.

De doelen om een integraal businessplan op te leveren en de beoogde invoeringsdatum zijn (nog) niet gehaald. Het is ook nog niet duidelijk over hoe en wanneer het project wordt afgerond.