't Ecozand in actie

In de buurt ’t Zand Noord-West ook wel bekend als De Kop van ’t Zand wonen zeer betrokken bewoners. Buurtbewoners komen met elkaar in actie. Ze maken samen plannen en nemen initiatieven. Of het nu gaat om het promoten van geveltuintjes, het organiseren van een buurtfeest of het aardgasvrij maken van hun buurt.

Dit laatste initiatief is nu actief onder de naam ’t Ecozand. Een bewonersgroep die de volledige wijk (particuliere woningeigenaren en huurders) versneld aardgasvrij wil maken waarbij bewonersparticipatie centraal staat. In het plan gaan ze uit van de aanleg van een Lage Temperatuur Warmtenet (LTW) met lokale energiewinning en opslag als energievoorziening van de wijk. Dit met zonnepanelen op alle platte daken, die naast elektriciteit ook warmte geven. Samen met een warmte-koude opslag en een buurtbatterij voor de opslag van stroom. William Droog die aan de wieg staat van dit initiatief vertelt: ‘Ik heb in 2018 het oorspronkelijke plan geschreven. Centraal in dit verhaal staat dat ik onze energiebehoefte zie als een ecosysteem waar we als gemeenschap circulair energie consumeren, produceren, opslaan en hergebruiken’. William is met dit plan naar de woningbouwcorporaties en de gemeente gestapt. En de reacties waren zeer positief te noemen.

Samen sterk

William huurt zijn woning in de wijk ’t Zand en realiseert zich dat hij als eenling weinig uit kan richten. Daarom is hij op zoek gegaan in zijn wijk naar gelijkgestemden in de energietransitie. Immers samen sta je sterker. En zo is het initiatief ’t Ecozand ontstaan. Met een kernteam van ongeveer 15 mensen worden er nu serieuze stappen gezet naar een aardgasvrije wijk. Dit met ondersteuning van de gemeente ’s-Hertogenbosch die Buurtbinders heeft ingehuurd om ’t Ecozand te begeleiden in hun duurzame zoektocht.

Platform Omons

Voorzichtig wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een energiecoöperatie die zaken als een warmtepomp, warmtenet en warmtepomppanelen in beheer heeft. Ook wordt er gekeken hoe de woningbouwcorporaties hun rol kunnen pakken in de communicatie naar hun huurders toe. Ze zijn immers enthousiast. En last but not least is er nu een digitaal platform genaamd Omons waar de energietransitie van individuele woningen in kaart gebracht kan worden op basis van eigen en open data. Hier kun je experimenteren met isolatie- en energiemaatregelen en direct zien wat deze financieel  en qua energiebesparing betekenen. Bovendien kunnen bewoners op het platform aangeven of zij zich op een toekomstig warmtenet aan willen sluiten.

Steeds meer enthousiastelingen

In oktober van het vorig jaar is een eerste bijeenkomst gehouden. Een zogenaamd “Open Café”. Hier zijn ruim 200 bewoners naar toe gekomen waarvan ruim 100 bewoners hebben aangegeven duurzaam te willen wonen. Onlangs is een “Pop up Café” georganiseerd. Ook die werd goed bezocht. Op deze manier worden steeds meer mensen geënthousiasmeerd op hun weg naar een duurzame manier van leven en wonen. En tenslotte laat William nog weten: ‘Het gaat om de samenwerking. Of het nu gaat om een collectief technisch systeem  of het samenwerken van mensen en diverse instanties dat maakt niet uit. Samen sta je echt sterker!