Subsidie voor amateurkunstverenigingen

De gemeente 's-Hertogenbosch ondersteunt graag haar amateurkunstverenigingen. Dit gebeurt vanuit de ‘Regeling Amateurkunsten en georganiseerd Muziekonderwijs 2023’ (RAK). Je kunt subsidie aanvragen voor een muziekvereniging met jeugdleden, een kinderkoor en een amateurvereniging zonder jeugdleden. De focus ligt op muziek en jeugd. Dus muziekverenigingen die zich richten op jeugdleden worden extra ondersteund.   

Kijk of jullie vereniging ook in aanmerking komt 

Op de gemeentelijke website onder het kopje 'Kunst en cultuur' vind je de volledige subsidieregeling. Zo kun je zien of jullie vereniging ook in aanmerking komt voor deze subsidie. Hier vind je ook het aanvraagformulier. Een aanvraag doe je digitaal en moet uiterlijk 15 februari 2023 zijn ingediend.  

Andere subsidiemogelijkheden 

Komt jullie vereniging niet in aanmerking voor subsidie vanuit de RAK 2023? Op de gemeentelijke website vind je onder het kopje 'Kunst en cultuur' verschillende andere mogelijkheden om subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld voor een bijzonder project. 

De aanvraag- en toekenningsprocedure 

De RAK 2023 kent een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Er wordt niet meer om allerlei documenten gevraagd. Blijkt uit de aanvraag dat jouw organisatie voldoet aan de subsidievoorwaarden? Dan ontvangen jullie subsidie. Deze subsidie wordt uiterlijk 15 mei 2023 overgemaakt. 

De Subsidieregeling kent een subsidieplafond. Dit kan betekenen dat een aanvraag niet tot het maximum kan worden gehonoreerd omdat het tekort dan wordt verdeeld over alle aanvragers. 

Subsidies tot en met € 5.000 worden meteen vastgesteld, dat betekent dat je achteraf geen inhoudelijk en financieel verslag hoeft in te sturen. Wel moeten de gegevens nog een jaar bewaard worden omdat er steekproefsgewijs controles kunnen worden uitgeoefend. Voor subsidies boven de € 5.000 moet achteraf wel een inhoudelijk en financieel verslag ingestuurd worden.