Stichting Magnolia wil meertalig onderwijs

De Misha de Vriesschool van Stichting Magnolia wil een Europese school worden. Het is de enige basisschool in Brabant die lesgeeft in het Engels vanuit de overtuiging dat meertalig onderwijs inspeelt op de (internationale) arbeidsmarkt en beter aansluit bij de diverse nationaliteiten in Nederland. Het instapniveau in het voortgezet onderwijs in het vak Engels is dan ook veel hoger dan gemiddeld.

Voor het onderzoeken, selecteren en samenstellen van een goede leermethode Engels voor het primair onderwijs kreeg het plan subsidie. Het onderzoek en de resultaten zullen actief worden gedeeld met de andere basisscholen in ’s-Hertogenbosch.

http://mishadevries.nl/