Start ontwikkeling Bloemenkampkwartier

De gemeente en BrabantWonen gaan samen aan de slag met het maken van ontwikkelplannen voor het Bloemenkampkwartier. Dit is het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en winkelcentrum Arena. Het toekomstbeeld is een nieuw Bloemenkampkwartier; een buurt waar betaalbaar wonen en fijn leven voorop staan.

Bij het maken van deze plannen nodigen we de bewoners van deze buurt van harte uit om mee te denken en ideeën aan te dragen over hun toekomstige woon- en leefomgeving. Te beginnen op maandag 20 maart, tijdens een inloopbijeenkomst.

Volop kansen voor nieuwe woningen

De woningcorporatie en de gemeente zien in het gebied volop kansen voor meer betaalbare woningen. En het toevoegen van meer groen. Daarnaast vormt het Bloemenkampkwartier een aantrekkelijke verbinding tussen de historische binnenstad, het Zuid-Willemspark en de Bossche Stadsdelta. Kortom: een volwaardig onderdeel van de brede binnenstad.

Een eerste stap in de ontwikkeling van het Bloemenkampkwartier is het vervangen van de oude Zusterflat aan de Zuid-Willemsvaart door nieuwe, eigentijdse en duurzame woningen. BrabantWonen wil hier circa 150 nieuwe huurappartementen realiseren.

Ook bekijken BrabantWonen en de gemeente de mogelijkheden van het naastgelegen gebied Carolushof en Stadsarchief. Het appartementengebouw Carolushof, achter het Stadsarchief, zal over enkele jaren plaats maken voor nieuwe woningen. De bewoners van Carolushof zijn hierover deze week geïnformeerd. De sloop van het gebouw vindt op zijn vroegst in 2027 plaats.

BrabantWonen kiest hier voor vervangende nieuwbouw, omdat het huidige gebouw niet kan worden aangepast en worden verduurzaamd zodat het nog tientallen jaren mee kan. Zodra er een datum bekend is, ondersteunt de corporatie deze bewoners uiteraard met het vinden van een andere woning.

Via participatie naar een ontwikkelkader

Om te komen tot een aansprekend plan, dat mooi aansluit op de omgeving, is het zaak input op te halen. We willen inventariseren wat inwoners uit de buurt en andere betrokkenen belangrijk vinden.

Daarom nodigen de gemeente en BrabantWonen hen uit om samen na te denken over thema’s zoals samenleven, wonen, groen en bereikbaarheid. Die input komt in het ontwikkelkader; een kader waaraan de verschillende (deel)bouwplannen moeten gaan voldoen. Gelijktijdig werkt BrabantWonen aan een bouwplan voor de Zusterflat.

Met elkaar in gesprek

De gemeente en BrabantWonen nodigen bewoners van de buurt van harte uit om op maandag 20 maart met hen in gesprek te gaan. Zo kunnen deze bewoners ideeën inbrengen die zij hebben voor hun eigen buurt. Die ideeën vormen een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelkader. Daarnaast kunnen inwoners ook online meedenken via een digitaal platform; dat platform gaat live op de dag van de inloopbijeenkomst. Na het ophalen van de eerste input kunnen inwoners eind april een terugkoppeling verwachten.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de inhoud en planning van het project op www.denbosch.nl/bloemenkampkwartier.