Start natuurontwikkeling Engelermeer

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil meer natuur in en om de stad realiseren voor een groene en klimaatbestendige stad. Direct grenzend aan de stad ligt het Engelermeer, een gebied met bijzondere natuurwaarden. We willen van het gebied rond het Engelermeer een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied maken. Binnenkort gaat een deel van de uitvoering van start.

Natuur en recreatie

In het noordelijke deel van het Engelermeer zetten we met twee projecten in op natuurontwikkeling, gecombineerd met natuurgerichte recreatie. Aan de noordoostzijde ontwikkelen we een (voedsel-)bos. Daarnaast vormen we de landbouwgronden die er nu nog liggen om naar natuurlijke graslanden en moeras.. In het noordwestelijke deel is een ecologisch waardevol wiel aanwezig waar bijzondere, zogenoemde krabbenscheer groeit. Om deze natuurwaarde nog beter te beschermen ontwikkelen we hier omheen een combinatie van moeras, open water en bos.

We willen het gebied beter toegankelijk maken door onder andere wandelpaden aan te leggen. Op termijn kan een volledig ‘rondje Engelermeer’ tot de mogelijkheden gaan behoren. Als onderdeel van het ontwikkeling aan de noordwestzijde denken we ook aan een uitkijkheuvel die zicht biedt op het wiel en het omliggend water.