Spark – Make your future

SPARK Campus kreeg subsidie voor een onderzoek. Ze willen een antwoord op de vraag ‘Hoe leggen we de basis voor die vaardigheden, kennis en ontwikkeling waar de toekomst om vraagt?’. Dat moet leiden tot een onderwijsperspectief dat beter aansluit op de praktijk, dat maatschappelijke uitdagingen oppakt en oplossingen ontwikkelt.

SPARK Campus is overtuigd van de impact van leren door iets te maken: ‘learning by doing’. Kennis en vaardigheden krijgen zo direct een concrete vertaling. Het blijft beter hangen, inspireert (of frustreert) en sluit aan op wat in de praktijk echt nodig is. Het verbindt mensen, want om iets te maken heb je anderen nodig.

http://sparkcampus.nl/