Sluipwespen en sluipvliegen bij bestrijding eikenprocessierups

Foto van persoon in een beschermingspak die in een boom hangt.Al sinds mei verwijderen we nesten van de eikenprocessierups uit bomen. Ook doen koolmezen hun best om rupsen op te eten. Vanaf vandaag zetten we ook sluipwespen en sluipvliegen in bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Op twee locaties in Rosmalen hangen we eikenprocessierups-kasten op (EPR-kasten). De sluipwespen en -vliegen zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Daarmee dragen we op een duurzame manier bij aan het verminderen van de overlast van rupsen.

Hoe werkt een EPR-kast?

De EPR-kast gebruiken we in combinatie met het opruimen van de nesten van de eikenprocessierups. We leggen een nest, waarin poppen van de rups aanwezig zijn, in een EPR-kast. De kasten hebben een rooster aan de buitenzijde waardoor sluipwespen en sluipvliegennaar buiten en binnen kunnen, maar vlinders van de eikenprocessierups niet. De eikenprocessievlinder kan zich dus niet verder voortplanten, maar de vliegen en wespen wel. Eén kast kan straks wel voor honderden nakomelingen zorgen.

De EPR- kast hangt in een boom en is gemaakt van recycled kunststof en ijzer. De kast hangt in de buurt van eikenbomen waar overlast is van de rupsen. En op veilige hoogte, zodat mensen er niet zomaar bij kunnen. De verwachting is dat de vliegen en wespen die zich voortplanten in de kasten zich verspreiden in de omgeving en ook daar eieren leggen op poppen van de eikenprocessievlinder. Daarvoor is het wel belangrijk dat er voldoende voedsel, zoals bloemen, in de buurt van de kasten groeit.

Duurzame bestrijding

Sluipwespen en sluipvliegenleggen hun eitjes in de rupsen of poppen van de eikenprocessievlinder. Zodra de larven uit de eitjes uitkomen eten ze van de rups of pop, waarna deze dood gaat. Maar met het weghalen van de nesten uit bomen halen we ook deze vliegen en wespen weg. Met de EPR-kasten willen we ervoor zorgen dat er meer sluipwespen en sluipvliegen in de buurt van de eikenprocessierups gaan leven.

Met behulp van de koolmezen, sluipvliegen- en wespen hopen we dat op de langere termijn de natuur weer in evenwicht komt en de overlast van de rupsen verdwijnt. Tot die tijd blijven we ook de nesten actief verwijderen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de eikenprocessierups in ’s-Hertogenbosch?
Kijk op www.s-hertogenbosch.nl/eikenprocessierups.