Samen bomen planten

Op donderdag 17 februari hebben inwoners van ’s-Hertogenbosch samen met medewerkers van het Bossche bedrijf Laagsteprijsgarantie.com 2500 bomen geplant in het Kanaalpark.

De gemeente heeft de ambitie om dit en komend jaar 75.000-100.000 bomen te planten, samen met de stad. In november 2021 vond het eerste grote boomplantevent plaats met studenten van Avans. Komend jaar willen we nog een aantal boomplantevents organiseren met ondernemers, organisaties en onderwijs.

Co-creatie

De organisatie van het boomplantevent was in handen van Life Terra in samenwerking met de Laagsteprijsgarantie.com en de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Samen met de gemeente heeft Stichting Life Terra een plantplan gemaakt met verschillende boomsoorten, dat aansluit op de lokale omgeving en de beoogde biodiversiteit waarborgt. Het is de missie van Life Terra om de komende 5 jaar 500 miljoen bomen in Europa te planten en om mensen in staat te stellen om nu klimaatactie te ondernemen.

Kanaalpark

Langs het Máximakanaal ligt sinds 2015 een langgerekt natuurgebied, het Kanaalpark. Dit landschapspark strekt zich uit van Berlicum tot aan de Maas. Het Kanaalpark is volop in ontwikkeling met de aanleg van een voedselbos Woest, de stadsboerderij Hof Eigentijds en de aanleg van meer bos. Uiteindelijk gaat het om 20 hectare nieuwe natuur.

Meerwaarde van bos

Bos is in alle opzichten aantrekkelijk. Fijn om in te wonen, leven en recreëren. Bos draagt bij aan het vasthouden van CO2, produceert zuurstof en vangt fijnstof af. Bos houdt water vast en zorgt voor het verdampen ervan. Bos is goed voor honderden soorten planten en dieren. En nodig, want we willen onze gemeente duurzaam en klimaatbestendig maken.

In de visie Gezond, groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch hebben we o.a. met elkaar afgesproken dat we gaan voor een duurzaam ‘s-Hertogenbosch. Een gemeente die in 2050 klimaatneutraal is. Een van de maatregelen om die doelstelling te realiseren, is het aanleggen van nieuwe bossen.

Foto van mensen die bomen planten in het Kanaalpark. Foto van mensen die bomen planten in het Kanaalpark.