’s-Hertogenbosch krijgt steeds meer schoolpleinen van de toekomst

Verschillende scholen hebben de afgelopen maanden hun schoolpleinen vergroend. Twee voorbeelden hiervan zijn kindercentra (KC) de Springplank en de Wijboom. Zij ontwikkelden dit voorjaar mede door de subsidie ‘schoolplein van de toekomst’ een groen schoolplein. Het vergroenen heeft niet alleen een positief effect op het klimaat maar ook op het (speel)gedrag van de kinderen. 

Pleinen kleuren groen

De “schoolpleinen van de toekomst” zijn gezond, klimaatbestendig en avontuurlijk. De provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijke programma van Jong Leren Eten zijn dit programma gestart om schoolpleinen in Brabant groener te maken. 

KC De Springplank was écht aan groen toe. “De school ligt in een omgeving waar kinderen uit de buurt vaak buiten spelen, maar er zijn weinig plekken waar de kinderen écht uitdagend kunnen spelen. De mogelijkheden zijn erg beperkt in de wijk”, vertelt Ilona (lerares van KC de Springplank). De school wilde een plek maken waar kinderen actief bezig kunnen zijn met de natuur en waar ze samen kunnen spelen in een bekende omgeving. 

Voordat het nieuwe schoolplein getekend werd, mocht er meegedacht worden in het zogeheten ‘ontwerp atelier’: “Kinderen en ouders zijn uitgenodigd om in de klas met elkaar in gesprek  te gaan over het ontwerp met ontwerpster Jacqueline van der Lubbe (Green & So)”, een idee dat volgens Ilona goed in smaak viel. “Zo kwamen we erachter dat de kinderen veel planten wilden, veel groen en dieren, schaduwplekken tijdens de warme zomers en plek waar ze meer konden bewegen. Daarnaast gaven ze aan het leuk te vinden om meer buiten les te krijgen”, vervolgde Ilona. De volgende stap in het proces was het maken van moodboards waarbij de kinderen wensen en ideeën konden opgeven. Dit is voor Jacqueline een belangrijk onderdeel: “Het ontwerp moet echt passen bij een school en de accenten die zij leggen”. 

Ook KC de Wijboom heeft een nieuw, groener en avontuurlijker schoolplein. “Bij deze school lag de nadruk vooral op groen, biodiversiteit en ontdekken. Hier kwamen we tijdens de ontwerpfase achter, waarbij de kinderen in de klas moodboards mochten maken. Zo is het ontwerp van iedere school verschillend en hebben we hier onder andere gekozen voor een insectenhotel en moestuin om het groene thema echt te ontdekken”, vertelt Jacqueline. 

Handjes uit de mouwen

Het nieuwe schoolplein van KC de Springplank is in twee verschillende stappen aangelegd. “Dankzij de samenwerking met Ronnie van Gaal (wijkmanager) hebben wij een kunstgrasveld gekregen, zodat de kinderen een mooie plek hebben om te voetballen. Tijdens de meivakantie is de rest van het schoolplein vernieuwd naar de wensen van de kinderen en school”, aldus Ilona. “De nadruk lag ook echt bij het verwijderen van tegels zonder dat je de gehele speelplaats openbreekt. Versteende ruimte is ook gewoon nodig”, geeft Jacqueline aan. Dit heeft geresulteerd in het verwijderen van ruim 6.000 tegels bij de Springplank en 1.800 bij de Wijboom. Deze tellen mee bij het NK Tegelwippen. 

Tijdens het maken van de schoolpleinen biedt Jacqueline zoveel mogelijk ruimte voor participatie van kinderen, ouders en andere betrokkenen. Denk hierbij aan het verwijderen van stoeptegels, maken van zitranden en het planten. Zo hebben bij de Wijboom betrokkenen geholpen bij het onttegelen van de oude speeltuin.  In het najaar wordt bij zowel de Springplank als de Wijboom, samen met de kinderen, het groen aangeplant. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het groen en daarnaast is het ook een stukje educatie. Zo is er bij de Springplank een insectenhotel gemaakt dat in het najaar verder wordt ingericht. Hier kunnen leerlingen helpen en op hetzelfde moment leren. 

Groen bevordert positief gedrag

Een ding dat Jacqueline vaak terug hoort van scholen waar het schoolplein al vergroend is, is dat de kinderen  anders spelen en dat er minder gedoe is. Dit kan ook Ilona bevestigen: “Wij merken dat ze zich heel goed bezig kunnen houden tijdens het spelen, omdat het veel uitdagender is en er daardoor minder incidenten zijn”. Kinderen zijn heel creatief en houden zich met de verschillende activiteiten op het schoolplein bezig, het groen is bevorderlijk voor het gedrag. De speeltuin van de toekomst is een echte aanrader waar zowel de leerkrachten als de leerlingen elke dag nog heel blij mee zijn.