’s-Hertogenbosch bouwt verder aan toonaangevende data-economie

Het aantal banen in de ICT-sector kent in onze gemeente een toename van ruim 16%. Het aantal ICT-bedrijven is in 2022 gegroeid met 164. Dat komt neer op een groei van ruim 10% vergeleken met 2021.

Wethouder Ralph Geers: “Dit zijn natuurlijk mooie resultaten die duidelijk laten zien dat data-economie in de lift zit. De komende twee jaar gaan we hierin nog steviger investeren met extra geld. Zodat data-economie nog meer de drijvende kracht wordt én blijft die onze economie aanjaagt en zorgt voor extra banen.”

Hoe gaan we dat doen?

Dat doen we onder meer met het verder sterker maken van het innovatieklimaat. Dat geldt vooral voor startende en snel groeiende bedrijven in data en ICT. Om deze bedrijven te ondersteunen zijn verschillende fondsen beschikbaar. We zorgen ook voor goede en geschikte huisvesting voor deze bedrijven.

Het Innovatie Kwartier Den Bosch in de Spoorzone wordt hierbij een onmisbare schakel. Daar maken we een gebied waar innovatie en data- en ICT-bedrijvigheid centraal staan.  

Talentontwikkeling en uitwisselen kennis

Een andere belangrijke pijler is talentontwikkeling en kennisuitwisseling. Hiervoor ontwikkelen we binnen het Innovatie Kwartier een speciale leeromgeving. Daar kunnen bedrijven, scholen, hun studenten en andere partijen samen werken, leren en vernieuwen. Door deze kruisbestuiving kunnen innovaties ontstaan en worden jonge talenten voorbereid op de arbeidsmarkt in data en ICT.

Actieplan

Dit is te lezen in het nieuwe uitvoeringsprogramma economisch actieplan. Dit programma wordt de komende twee jaar uitgevoerd. In het programma komt verder het datagericht en toekomstbestendig ondernemen in de binnenstad aan de orde. Ook staan er acties in voor het vormgeven van netwerken en het doen van onderzoek.

Uitvoeringsprogramma Economisch Actieplan 2023-2024 (pdf)

De data- en ICT-sector in ’s-Hertogenbosch groeit sterk en heeft goede vooruitzichten. Dit blijkt uit de nieuwste editie van de Economische Monitor ’s-Hertogenbosch. Het bestuursakkoord 2022-2025 spreekt de ambitie uit om de data-economie verder te versterken. De gemeente heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld.