Ruim miljoen EU-subsidie voor hybride leren

Logo OPZuid    Logo EU

De Europese Unie stelt bijna 1,2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor hybride leren. En wel voor het programma ‘Hybride Leeromgeving in het Innovatie Kwartier Den Bosch’. Een hybride leeromgeving is een fysieke of virtuele plek waar mensen met verschillende achtergronden en niveaus op vernieuwende manieren van én met elkaar kunnen leren. De hybride leeromgeving in het Innovatie Kwartier richt zich op het gebruik van data- en ICT- toepassingen. In het programma werken bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid samen aan maatschappelijke vraagstukken met behulp van data. 

“Het programma sluit goed aan op onze ambitie als toonaangevende datastad”, reageert wethouder Jan Hoskam op deze toekenning, die dankzij een gerichte lobby tot stand is gekomen en nu officieel van kracht is. “We zijn blij en ook trots dat de EU met deze subsidie het belang onderkent van een hybride leeromgeving in onze stad. Door samen te werken met onze partners leggen we nu het fundament waarop we in de komende jaren verder kunnen bouwen.”

Samen leren en samenwerken

In een hybride leeromgeving ontmoeten bedrijven, studenten en professionals elkaar met als doel om van en met elkaar te leren. Want door samen te komen, te praten en samen te werken, ontstaan nieuwe ideeën en oplossingen. In de hybride leeromgeving in het Innovatie Kwartier focussen we ons op het gebruik van data en ICT.  Met behulp van data en digitalisering kunnen oplossingen bedacht worden voor maatschappelijke opgaven. Denk hierbij aan opgaven op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en de openbare ruimte. 

Waarom dit programma?

Het programma heeft verder als doel om nieuw talent en professionals op te leiden, bij te scholen of om te scholen. Dit gebeurt door het delen van kennis en community vorming. Deze werkwijze is interessant voor bedrijven die nieuwe producten of diensten willen ontwikkelen en hun personeel willen trainen en bijscholen. Het is ook interessant voor onderwijsinstellingen en hun studenten. Zij komen in contact met het bedrijfsleven en met studenten van andere studierichtingen. En zij ervaren in de praktijk hoe het is om te werken aan complexe maatschappelijke vraagstukken.

Innovatie Kwartier Den Bosch

Een hybride leeromgeving kan pas ontstaan als verschillende partijen in de stad samenwerken. Daarom slaan de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Koning Willem I College, Avans Hogeschool, SPARK Makers Zone en NV BIM de handen ineen. Samen werken ze aan hybride leren in het Innovatie Kwartier Den Bosch. 

Dit is het gebied rondom Grasso, Grenco en EKP-Zuid in de Bossche Spoorzone. Het van elkaar leren en ideeën uitwisselen gebeurt nu al in dit gebied. In de komende jaren krijgt dit steeds meer vorm met labs, experimenteerruimtes en ontmoetingsplekken. Zodat nog meer nieuwe samenwerkingen en innovaties tot stand kunnen komen.

Versnelling door EU-subsidie

De subsidie komt uit het REACT-EU fonds. Dit fonds is erop gericht om Europa sterker en sneller uit de coronacrisis te helpen. REACT-EU richt zich onder andere op de transitie naar een groene en digitale economie. De ontwikkeling van de hybride leeromgeving in het Innovatie Kwartier Den Bosch draagt hieraan bij.