Restauratie Huis van Bosch

Het huis aan de markt waar Jheronimus Bosch woonde en werkte blijft verrassen. Er is al veel onderzoek naar gedaan, maar tijdens de ‘bouwhistorische’ restauratie van het pand wordt nog eens extra duidelijk hoe bijzonder het is dat het huis er nog steeds staat. De constructie was namelijk in erg slechte staat met veel rotte balken. Toch wordt geprobeerd het pand te herstellen en tegelijk zoveel mogelijk oorspronkelijk materiaal te behouden op zo’n manier dat de oude balklagen en grote delen van de houten kap na de restauratie weer jaren mee kunnen. 

Restauratie en hergebruik

Om het dak te kunnen restaureren is de hele historische dakconstructie tijdelijk opgetild met behulp van een krik om zo de onderkanten van alle spantbenen te kunnen vervangen. Met oud eikenhout worden er nieuwe delen aan gezet. Daarnaast is de oude muur in het achterhuis gedeeltelijk opnieuw opgemetseld met de oorspronkelijke stenen. Waarbij de mortel waarmee de stenen worden gemetseld zo goed mogelijk is nagemaakt van de oorspronkelijke mortel. En de 13e eeuwse balklaag van het plafond in de kelder is zoveel mogelijk met oud hout gerestaureerd. Bijzonder detail: een aantal ontbrekende balken zijn vervangen door oude balken uit het ingestorte ‘Pearl-pand’. 

Aandacht, kennis en flexibiliteit

Uitgangspunt bij de restauratie van het Huis van Bosch is om zoveel mogelijk bouwhistorische details te behouden. Dit vraagt aandacht, kennis van materialen en flexibiliteit tijdens het restauratieproces. Nog steeds ontdekken de bouwhistorici tijdens het restauratieproces in het pand bijzondere details. In overleg met de restauratiearchitect en de aannemer wordt steeds opnieuw bekeken hoe deze details zoveel mogelijk behouden kunnen blijven. En komen we steeds meer te weten komen over de rijke historie van onze Bossche binnenstad. 

Benieuwd naar het hele verhaal over de restauratie? Bekijk de beelden op de website van Erfgoed ‘s-Hertogenbosch.