Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

fotograaf Marielle van Uitert

De aanvraag van de Bossche Vakschool gaat over het maken van een aanpak waarin voor leerlingen, docenten en ondersteuners gelijke kansen worden gecreëerd. De gemeente geeft subsidie omdat er al geruime tijd door gemeente en onderwijs wordt ingezet op het versterken van kansengelijkheid. Dat heeft de agenda Gelijke Kansen opgeleverd met daarin projecten en experimenten die lopen zoals bijvoorbeeld tieneronderwijs (van 10 tot 14 jaar). Nieuwe experimenten en interventies zijn nodig en zullen worden uitgewerkt in het kader van dit project.