Regelingen cultuursubsidie periode 2025-2028

Graag delen we de conceptregeling Professionele Kunsten 's-Hertogenbosch 2025-2028 met je. De regeling is nog in concept omdat het college deze nog moet vaststellen. De regeling wordt op 1 december as. formeel opengesteld. Dit gebeurt onder voorbehoud van vaststelling van het Raadsvoorstel Cultuurbegroting 2025-2028 op 12 december.

Mocht de gemeenteraad andere keuzes maken, dan laten we zo snel mogelijk weten wat voor gevolgen dat heeft.

We delen de conceptregeling alvast omdat we culturele organisaties in onze gemeente zo goed mogelijk inzicht willen geven in hoe de regeling eruit komt te zien. Ook ter voorbereiding op een mogelijke aanvraag. Tot en met 1 maart kun je een aanvraag indienen. We verwachten aanvragers voor de zomer van 2024 te berichten over het subsidiebesluit.

Kom ook naar het inloopspreekuur

Heb je vragen over de procedure of de regeling? Kom dan naar een van de online inloopsessies. Deze vinden plaats op 14 december, 20 december en op 12 januari, allen om 10.00 uur. Aanmelden voor het spreekuur kan via secretariaatcultuur@s-hertogenbosch.nl. Je ontvangt dan een link voor de bijeenkomst.

Contact

Voor aanvullende informatie kun je natuurlijk ook contact opnemen met de afdeling cultuur via secretariaatcultuur@s-hertogenbosch.nl

Waarom een nieuwe regeling professionele kunsten?

Met de Regeling Professionele Kunsten 's-Hertogenbosch sluiten we beter aan op de behoeften en inzichten die we terugkregen uit de verschillende gesprekken met het culturele veld en uit de Cultuurscan. Door te werken met een regeling zorgen we voor transparantie en een gelijker speelveld. Hierdoor zorgen we ervoor dat historisch gegroeide verschillen kleiner worden en dat het makkelijker wordt voor nieuwe spelers om meerjarige subsidie aan te vragen.

Planning

20 november 2023 Inspreken tijdens Informeren & Ontmoeten
28 november 2023 Collegebesluit Regeling Professionele Kunsten
1 december 2023 Openen Regeling Professionele Kunsten 2025-2028 (onder voorbehoud besluit gemeenteraad)
12 december 2023 Raadsbesluit Cultuurbegroting 2025-2028
1 maart 2024 Deadline indienen aanvragen

Andere regelingen vanaf 2025

De Regeling Professionele Kunsten is de eerste regeling die opengaat. Behalve deze regeling gaan we in de periode 2025-2028 werken met andere regelingen. Binnen de Bossche Culturele Basis zijn dat de Regeling Amateurkunsten en de Regeling Volksfeesten. Per 2025 verdwijnen binnen de Cultuurfondsen de huidige drie regelingen (Landelijk Onderscheidend, Pop-up en Lokaal Effectief) en komen er vier nieuwe regelingen voor terug:

  • Bossche Makersregeling;
  • Regeling Projecten en Programma’s Amateurkunst & Participatie;
  • Regeling Projecten en Programma’s Professioneel;
  • Regeling Innovatie en Transitie.

Deze worden in 2024 uitgewerkt. Mogelijk passen een of meer van deze regeling beter bij jouw organisatie. Neem bij vragen gerust contact op via je relatiebeheerder, of bovenstaand emailadres.