RAUWKOST 2020

Rauwkost bestaat sinds 2018. Het festival wil jongeren aan kunst te verbinden door ze in contact te brengen met hoogwaardige muziek en beeldende kunstprogramma op een laagdrempelige manier. Het festival ontpopt zich als organisatie voor en door jongeren. Rauwkost toont naar eigen zeggen experimenten en actuele uitingen van de nieuwe garde makers, volgt of initieert trends in de urban arts en zet daarbij jongeren aan het roer. Met een eerdere extra bijdrage voor de editie 2019 en de huidige aanvraag voor een extra bijdrage voor de editie 2020, wil de organisatie toewerken naar een solide basis waarop ambities voor de toekomst stapsgewijs uitgewerkt kunnen worden om een toonaangevend festival te worden voor ’s-Hertogenbosch en daarbuiten. Met een extra bijdrage is het o.a. mogelijk de werkmethode om jongeren aan het roer te zetten verder uit te bouwen, de artistieke en lokale ambities verder vorm te geven én is het mogelijk om de organisatie te verstevigen en zo bijvoorbeeld slagkracht te maken om andere inkomstenstromen aan te boren.

- Aangevraagd bedrag: € 35.000
- Vraag de aanvraag op via deze link
- Meer weten over het doen van een aanvraag voor jouw project? Kijk hier!