Raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten op 19 juni 2017 om 19.00 uur

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad over het Inspiratiedocument? Dat kan als volgt:

  • U meldt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voorafgaand bij de griffie via (073) 615 90 81 of gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl. 
  • In 5 minuten vertelt u uw verhaal. Na uw verhaal krijgen de commissieleden de mogelijkheid om u vragen te stellen. 
  • De raadsavond is bedoeld om te luisteren wat inwoners en organisaties vinden. We houden er dus geen discussies en debatten. 
  • De inspraakronde is openbaar. Dit betekent dat u en iedereen die dit wenst de bijdragen van sprekers kunnen volgen vanaf de publieke tribune. 
  • U kunt uw verhaal ondersteunen met audiovisuele hulpmiddelen. Eventuele presentaties stuurt u vooraf toe.

Iedere ontmoetingsavond wordt afgesloten met een informeel samenzijn. U kunt dan in gesprek met raads- en commissieleden onder het genot van een drankje.