Raad stemt in met citymarketingbeleid: wie kiest wordt gekozen!

In 2018 heeft de gemeente in 16 gesprekken met ruim 100 bewoners, studenten, mensen uit de sport, zorg en welzijn, retail, horeca, de cultuursector, het gevestigde bedrijfsleven en startups verhalen en dromen opgehaald over de stad. Deze input is verwerkt in een nieuw citymarketingbeleid voor Den Bosch. Gisteravond heeft de raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch positief ingestemd met het raadsvoorstel ‘Citymarketing: wie kiest wordt gekozen!’. Hiermee is het citymarketing beleid van de stad voor de komende jaren vastgesteld.

De positionering van de stad wordt te allen tijden gebouwd op een stevig fundament: Den Bosch als meest gastvrije stad van Nederland. Als bourgondische stad met een menselijk karakter wordt vervolgens ingezet op twee thema’s; ‘Cultuurstad van het Zuiden’ en ‘Toonaangevende Datastad’. Vanuit de kernwaarden ‘wij zijn Den Bosch, wij gaan voor kwaliteit, wij hebben ambitie en wij denken duurzaam’ zal stap voor stap concreet invulling worden gegeven aan het citymarketingbeleid voor de gekozen doelgroepen; inwoners, bezoekers, ondernemers en studenten.

Met ingang van 1 augustus zal een kwartiermaker starten die de opzet en inzet van een externe marketingorganisatie voor de uitvoering van het citymarketingbeleid gaat verkennen. Deze organisatie gaat de strategische keuzes uitwerken en, in samenspraak met partners in de stad, programma’s en producten ontwikkelen in lijn met de gekozen thema’s.