Proeverijen organiseren in slijterijen

Slijterijen kunnen vanaf 18 december proeverijen organiseren. Eerst mocht dat volgens de wet niet. Maar door een wijziging, mag dat onder voorwaarden wel. De gemeenteraad heeft deze maand ingestemd met dit voorstel.

Alcoholwet

Op 1 juli 2021 is de Drank- en Horecawet gewijzigd in de Alcoholwet. De Alcoholwet maakt het voor gemeenten mogelijk om onder afgesproken voorwaarden betaalde proeverijen in slijterijen toe te staan. Dat was in de Drank- en Horecawet niet mogelijk. De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt van deze mogelijkheid gebruik. 

Wat betekent dat?

Een proeverij mag alleen georganiseerd worden buiten de normale openingstijden van een slijterij. Maar binnen de openingstijden uit de Winkeltijdenwet. Er mag één proeverij per dag worden georganiseerd en maximaal drie proeverijen per week. De winkel is tijdens de proeverij gesloten voor andere klanten. In tegenstelling tot horeca is spontaan binnen lopen op een proeverij ook niet mogelijk. De deelnemers en kosten van de proeverij zijn voordat de proeverij start, bekend.

Coronamaatregelen

Slijterijen hebben we inmiddels geïnformeerd over de mogelijkheid om onder voorwaarden een proeverij te organiseren. Op dit moment zijn die nog gebonden aan de coronamaatregelen.