PRESENT

Met PRESENT wil Willem Twee Muziek en Beeldende Kunst (W2) een serie minifestivals realiseren waarin progressieve jazz en andere vormen van momentmuziek worden geprogrammeerd. Hiermee wil zij tegenwicht geven aan de landelijke trend van podia en festivals om steeds meer commercieel en zonder risico te programmeren. De organisatie wil een nieuw, jonger publiek kennis laten maken met jazz en andere vormen van geïmproviseerde muziek door op andere en onverwachte manieren gebruik te maken van de ruimtes van haar locaties. Er zal niet alleen gespeeld worden op de podia, maar ook in bijvoorbeeld de hal, het balkon of de lift. In deze serie minifestivals gaat de organisatie tevens een experiment aan door de betrokken muzikanten als gastcurator een stem te geven in de vormgeving van het programma. Met deze serie wil de organisatie nieuwe manieren vinden om publiek te blijven bereiken voor diepgravende improvisatie in diverse podiumkunstendisciplines als muziek, dans en theater.