Paleiskwartier in de afrondende fase

Het ontwerpuitwerkingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning van Palazzo in het Paleiskwartier liggen vanaf maandag 27 juni ter inzage. Het gaat hier om de bouw van 233 appartementen. Dit zijn appartementen van verschillende groottes en in verschillende prijsklassen. Met onder andere sociale huur, bereikbare koop, dure huur en koop. Hiermee verwachten we een brede doelgroep te bereiken. Met de bouw van Palazzo komt het Paleiskwartier in een afronding.

Wethouder Mike van der Geld: “Het Paleiskwartier is een van de eerste succesvolle Spoorzone ontwikkelingen in Nederland. Het Paleiskwartier draagt daarmee bij aan de verstedelijkingsopgave van de stad. Hier werken we hard aan de bouw van een mix aan woningen en ook aan dienstverlening, detailhandel en horeca. Daarnaast maken we ruimte voor een groen evenementenplein, waar ook verblijven en elkaar ontmoeten in de buurt centraal staan.”

Duurzame bouw

De nieuwbouw krijgt een groene binnentuin met bomen. Er komen extra zonnepanelen. Het plan ligt op loopafstand van het centraal station en heeft extra fietsvoorzieningen voor de bewoners. In de garage komen voorzieningen voor elektrisch vervoer.

Afronding

Palazzo is het laatste deelplan dat de B.V. Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier ontwikkelt. Daarnaast ontwikkelen Avans Hogeschool en BrabantWonen wat verderop aan de Onderwijsboulevard (nr. 256) nieuwe onderwijsfuncties en studentenwoningen. Met de bouw van Palazzo en de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard 256 wordt het Paleiskwartier afgerond.