Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 2021-2027

Op donderdag 14 januari 2021 zijn tijdens het bestuurlijk overleg van de werkeenheid De Meierij de digitale handtekeningen gezet onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2027. Met de partners uit Best, Boxtel, 's-Hertogenbosch, Heusden, Meierijstad, Oirschot, Sint-Michielsgestel en Vught, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel en drinkwaterbedrijf Brabant Water, gaan we voor de periode 2021-2027 invulling geven aan de opgaves van de toekomst.

Doelmatig waterbeheer De Meierij

De samenwerking doelmatig waterbeheer De Meierij zet zich sinds 2013  in om gezamenlijk per 2020 de opgaves uit het Bestuursakkoord Water te realiseren en samen te werken aan een gezonde, veilige en groene Meierij. De betrokken partijen willen de samenwerking dan ook continueren vanuit de gedachte: we doen samen wat we niet alleen of samen beter kunnen op het gebied van waterbeheer.

Klimaatverandering

Denk hierbij aan het inspelen op de klimaatverandering, het uitvoeren van een maatregelenprogramma vanuit de Impulsregeling klimaatadaptatie, het bevorderen van waterbewustzijn bij diverse doelgroepen, het activeren van inwoners om zelf maatregelen te nemen, de gevolgen van de Omgevingswet in beeld brengen en het verkrijgen van meer inzicht in de interactie tussen waterketen en watersysteem.

We gaan voor een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving in 2050. Waarbij inwoners van ‘s-Hertogenbosch wonen en werken in een aantrekkelijke, leefbare en groene gemeente met schone lucht.

Volg @Water_deMeierij op Twitter voor de laatste ontwikkelingen en nieuws vanuit werkeenheid de Meierij.