OMO - Leren leren = blijven leren

Een diploma waarop ook leerervaringen van buiten de school een plek krijgen. Dat is het Bossche Plusdocument. Met name het vmbo en internationale schakelklas bieden andersoortige lessen en activiteiten aan die een plek krijgen in het onderwijscurriculum. Denk daarbij aan activiteiten bij een sportclub, jongerencentrum, muziekvereniging of liefdadigheidsinstelling.

Het gaat om een landelijke ontwikkeling. De lokale deelnemers aan dit project (Bossche Vakschool, ds  Pierson college, Bureau Halt, ’S-Port, Powerup073 en GGD) zullen duidelijk communiceren over het proces en de uitkomsten om de Bossche variant voor het voetlicht te brengen als goed voorbeeld.