Nieuwe stimuleringsregeling voor startende makers in 's-Hertogenbosch

Het college van B&W komt met een nieuwe subsidieregeling voor startende makers in 's-Hertogenbosch.

Met de regeling Tijdelijke stimulering startende makers deze regelingen wil zij de productiekant en de werkpraktijk van startende makers stimuleren met als doel het herstellen en versterken van het culturele klimaat in de gemeente ’s-Hertogenbosch, daar waar deze hard getroffen is. Het doel van deze subsidieregeling is dus uitdrukkelijk niet om schade te compenseren.

REGELING ‘TIJDELIJKE STIMULERING STARTENDE MAKERS’ 

Deze regeling biedt startende makers in de gemeente 's-Hertogenbosch enerzijds de mogelijkheid om de herstart of opstart van de werkpraktijk na corona eenmalig een impuls te geven. Denk aan materiaalkosten, kosten voor een werk- of repetitieruimte of voor een cursus die de werkpraktijk ten goede komen. Anderzijds krijgen professionele culturele organisaties (ook buiten ’s-Hertogenbosch)  met deze subsidie de mogelijkheid om een opdracht te verstrekken aan een startende maker in ’s-Hertogenbosch. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de productie en zorgen we dat makers aan hun zakelijke netwerk kunnen blijven werken. Voor culturele organisaties geldt wel dat aangetoond moet worden dat de te verstrekken opdracht buiten de reguliere activiteiten valt.

Corona heeft grote invloed (gehad) op de culturele sector. Er zijn vanuit het rijk diverse regelingen gekomen om de schade deels op te vangen. Diverse culturele organisaties in de gemeente 's-Hertogenbosch hebben hier gebruik van kunnen maken. Dat geldt echter niet voor individuele, startende makers. Deels zijn ze tussen wal en schip terecht gekomen omdat ze te kort zakelijk actief zijn om aanspraak te maken op algemene regelingen. Juist voor startende makers is zichtbaar zijn, meters maken en het opbouwen van een (zakelijk) netwerk van wezenlijk belang. Dat is al bijna twee jaar niet meer mogelijk geweest. 

AANVRAGEN

Na goedkeuring van het budget van €250.000 door de gemeenteraad kunnen vanaf 13 oktober aanvragen ingediend worden bij deze regeling via de website van de gemeente s-Hertogenbosch.

MEER WETEN?

Voor vragen kunt u contact opnemen met afdeling cultuur op telefoonnummer 073-615 90 25, via email: cultuurfondsen[at]s-hertogenbosch[dot]nl of u kunt zich aanmelden voor het online spreekuur via de website van de cultuurfondsen 's-Hertogenbosch.