Nieuwe meetmethode redt bruggen van de sloophamer

’s-Hertogenbosch heeft veel gemetselde boogbruggen. Regelmatig testen we alle bruggen in de stad of ze nog voldoen aan alle eisen. Testen begint met het opnieuw berekenen van de brug. Hierin is het gebruiken van een goed rekenprogramma erg belangrijk. Maar volstaan de rekenprogramma’s die we hiervoor gebruiken nog? Vaak worden niet alle aspecten van de brug hierin meegenomen. Waardoor bruggen onnodig worden afgekeurd. Reden genoeg voor ons om samen met vier ingenieursbureaus een nieuwe methode te ontwikkelen. Deze zorgt ervoor dat we veel nauwkeuriger de werkelijke sterkte van de boogbruggen kunnen bepalen. Hiermee redden we veel historische bruggen van de sloophamer. 

Gezamenlijke aanpak

Samen met ingenieursbureaus Iv-Infra, Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV, Nebest en gemeente Utrecht maakten we een plan. We deden literatuuronderzoek en bestudeerden dezelfde soort bruggen in het buitenland. We maakten een selectie in rekenprogramma’s om de bruggen te meten en toetsen. In Engeland is onderzocht hoeveel gewicht nodig was om enkele gemetselde bruggen in te laten storten. Met deze gegevens hebben we beschikbare rekenprogramma’s getest. Op basis van deze testen kozen we het beste rekenprogramma. Aan de hand van het rekenprogramma is als eerste proef de brug aan de Nieuwstraat als ‘pilotproject’ geïnspecteerd, onderzocht en volledig in beeld gebracht. 

We onderzochten de onderkant en de bovenkant van de brug met een 3D-scan. Daarbij keken we naar de staat van de stenen en de metselspecie. Door gaten te boren in de brug meten we de dikte. We keken niet alleen naar de brug zelf, maar ook de grond rondom de brug namen we mee in het onderzoek. Deze bepaalt hoeveel gewicht de brug kan dragen.  

De verschillende gegevens brachten we samen in het rekenprogramma. Met alle gegevens schatten we in wat de brug ging doen. Zo keken we wat er gebeurt als er gewicht op de brug komt te staan. Verandert de vorm tijdelijk mee of blijft deze gelijk? Vervolgens bekeken we of onze berekeningen overeen kwamen met de werkelijke metingen. 

Resultaat

Goed nieuws! De uitkomst van de eerste proef op de brug aan de Nieuwstraat is dat deze nieuwe methode onze bruggen redt van de sloophamer. Met deze nieuwe techniek is het ons gelukt om alle 40 boogbruggen van metselwerk te behouden. Ze hebben natuurlijk wel onderhoud nodig, maar we behouden zo het historisch erfgoed. En we besparen de stad een hoop tijd, geld en verkeersoverlast. Ook kunnen we nu op een snelle en goedkope manier bruggen in beeld brengen.

Rapport

Deze methode is voor alle metselwerk boogbruggen in Nederland te gebruiken. Hiermee kunnen we op een goedkope en omgevingsvriendelijke manier nog meer metselwerkbruggen behouden. Gemeente ’s-Hertogenbosch stelt daarom een rapport beschikbaar.

Bekijk het rapport (pdf)