Nieuwe Detailhandelsvisie geeft Winkelgebieden in ’s-Hertogenbosch een Boost!

Op 29 maart, is een mooie mijlpaal bereikt. De gemeenteraad heeft namelijk de nieuwe detailhandelsvisie goedgekeurd. Deze visie markeert het nieuwe begin van een samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente om de winkelgebieden in de wijken en dorpen te upgraden. Een opsteker voor de lokale economie!

Met het oog op het versterken van de winkelgebieden heeft de gemeente in het bestuursakkoord extra budget vrijgemaakt. Maar liefst €150.000,- euro per jaar zal worden ingezet om de winkelgebieden nieuw leven in te blazen. Hoe dit geld precies wordt besteed, is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hiermee wordt gegarandeerd dat het budget effectief en doelgericht wordt benut.

Ben je benieuwd naar alle details van de nieuwe detailhandelsvisie?

Ga naar het bestand detailhandelsvisie 's-Hertogenbosch 2023 en het uitvoeringsprogramma. Voor meer informatie over de detailhandelsvisie of het uitvoeringsprogramma kan je contact opnemen met Gineke Schalken via mail.