Nieuw Design Museum Den Bosch geeft impuls aan Cultuurstad van het Zuiden

Design Museum Den Bosch gaat verhuizen en krijgt een nieuwe plek in de buurt van de Citadel. Het museum krijgt hierdoor de kans om, op deze plek, in de Bossche Stadsdelta uit te groeien naar een icoon van nationaal belang. Deze ontwikkeling draagt hierdoor bij aan het versterken van ons cultuurprofiel als Cultuurstad van het Zuiden. 

Wethouder Mike van der Geld: ‘’s-Hertogenbosch is een stad van ontmoeten. De verhuizing van Design Museum Den Bosch brengt een aansprekend cultureel icoon naar de Bossche Stadsdelta. Een mooie ontwikkeling die onze positie als Cultuurstad van het Zuiden verstevigt. Door een aansprekende grote culturele speler te huisvesten op deze plek, brengen we dynamiek en reuring naar dit deel van de stad. We gebruiken de kracht van cultuur om mensen hier samen te brengen. Cultuur zorgt niet alleen voor ontmoeting, maar zeker ook voor kennisuitwisseling en netwerken. Daarmee draagt deze ontwikkeling ook bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat in ’s-Hertogenbosch en geeft een impuls aan het toerisme en de economie in onze gemeente. We doen hiermee een investering voor de lange termijn. “

We ontwerpen een duurzaam museum met een moderne uitstraling en een onderscheidende eigen signatuur, op een zichtbare en prominente plek. Een toegankelijk en gastvrij museum, dat interactie met de omgeving en bezoekers aangaat. 

Timo de Rijk directeur Design Museum Den Bosch: “Het nieuwe gebouw voor Design Museum Den Bosch wordt een icoon met allure. De Citadelhof in de Bossche Stadsdelta is een fantastische locatie om straks iedereen van jong tot oud onder te dompelen in de wereld van design.”

Verkoop huidige pand 

De gemeenteraad heeft in november jl. besloten om de financiering van het toekomstige Design Museum op te nemen in het structuurfonds. Het college heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie als voorbereiding op de verkoop van het huidige pand. Tot aan de verhuizing blijft Design Museum Den Bosch gevestigd aan De Mortel 4.  

Hoe ziet het vervolg er uit? 

De gemeenteraad moet nog besluiten over de verhuizing van het Design Museum Den Bosch naar de Bossche Stadsdelta. Zodra de gemeenteraad positief beslist, wordt een stedenbouwkundige uitwerking gemaakt voor het nieuwe museum en wordt duidelijk waar precies het nieuwe museum komt.  Vervolgens wordt een ontwerp gemaakt. In de ontwerpfase zoeken we een architect en gaan we in gesprek met belanghebbenden. 

Bossche Stadsdelta 

In december 2020 stelde de Bossche gemeenteraad het gebiedsperspectief Bossche Stadsdelta vast. Daarin staan diverse mogelijke ontwikkelingen waar de afgelopen periode haalbaarheidsonderzoeken naar zijn gedaan. Deze haalbaarheidsfase van de gebiedsontwikkeling Bossche Stadsdelta nadert haar afronding in maart/april volgend jaar. Dan is ook het moment om met elkaar te kijken hoe het gebied precies ingevuld gaat worden. 

Meer informatie

Blijf op de hoogte via www.denbosch.nl/projectdesignmuseum.