Meer nieuwe bomen

De omgeving ter hoogte van Treurenburg en Hambakenweg is weer wat groener!

Life Terra, de Nationale Hypotheekbond en de Nationale Postcodeloterij hebben in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch 1000 nieuwe bomen geplant. Op twee mooie dagen hebben we samen met de stad een bijdrage geleverd aan onze ambitie om 75.000 – 100.000 bomen te planten.

Het terrein waar we geplant hebben, is circa 2500 m2 groot waarvan effectief 2200 m2 ingeplant is.

Meerwaarde van bos

Bos is in alle opzichten aantrekkelijk. Fijn om in te wonen, leven en recreëren. Bos draagt bij aan het vasthouden van CO2, produceert zuurstof en vangt fijnstof af. Bos houdt water vast en zorgt voor het verdampen ervan. Bos is goed voor honderden soorten planten en dieren. En nodig, want we willen onze gemeente duurzaam en klimaatbestendig maken.

In de visie Gezond, groen en klimaatbestendig ’s-Hertogenbosch hebben we o.a. met elkaar afgesproken dat we gaan voor een duurzaam ‘s-Hertogenbosch. Een gemeente die in 2050 klimaatneutraal is. Een van de maatregelen om die doelstelling te realiseren, is het aanleggen van nieuwe bossen.