Meer groen op het binnenplein

Bewoners zorgen zelf voor meer groen op het binnenplein tussen Muntelhof en Gheert van Calcarplein.

Met behulp van een bijdrage uit het Wijk, buurt en dorpsbudget van de Gemeente ’s-Hertogenbosch hebben de bewoners een groener en gezelliger aanzicht gegeven aan het binnenplein. Met veel enthousiasme zijn er zitbanken aan de gevels gemonteerd,  bloembakken gemaakt, bomen geplant.

De taken waren goed verdeeld. Er werd gesjouwd, getimmerd, geboord, geveegd, door jong en oud is er ontzettend hard gewerkt, met een geweldig eindresultaat. Ze zijn er trots op! 

Wilt u ook iets doen in uw straat, buurt, wijk of dorp, kijk dan op  www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget voor subsidiemogelijkheden.