Meer geld voor Bossche Makers

Voor 2023 is een bedrag van €50.000,- toegevoegd aan het budget van fonds Pop-up door de provincie Noord-Brabant. Dit betekent dat meer Bossche makers en collectieven gebruik kunnen maken van deze regeling. Vanuit fonds Pop-up ondersteunen we Bossche makers en vernieuwende, experimentele en verrassende culturele projecten.

Het extra budget komt van de Makersregeling van de provincie. Dat is een matchingsregeling om gemeenten te stimuleren te investeren in projecten van individuele makers en makerscollectieven. Dit doet zij door gemeentelijke subsidies voor de helft te matchen. Dit extra geld vergroot de mogelijkheden van professionele makers en hun artistieke ontwikkeling.

Aanmelden voor subsidie van fonds Pop-up kan op de gemeentelijke website. Daar vind je ook meer informatie over fonds Pop-up en andere subsidiemogelijkheden voor jouw culturele project.