Local Flavours

Het Europese samenwerkingsproject Local Flavours is gestart. De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt hierin samen met partners uit Kroatië, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland en Roemenië. Het project is gericht op het creëren van aantrekkelijke authentieke bestemmingen die bezoekers de mogelijkheid bieden om te genieten van de eigentijdse cultuur op zo’n manier dat ook de bewoners en ondernemers baat hebben bij de ontwikkelingen.

Als meest gastvrije stad van Nederland heeft Den Bosch meerdere pijlers, te weten cultuurstad van het Zuiden, toonaangevende datastad en gastronomisch centrum. Stadspromotie is echter veel meer dan een logo of een slogan en promotie gaat niet over het aantrekken van lukraak meer bezoekers. Het is een middel om mensen en bedrijven te laten kiezen voor je stad, om doelen te bereiken.

Dit Europese samenwerkingsproject sluit naadloos aan op het voornemen van de gemeente om stadspromotie veel beter af te stemmen met alle belanghebbenden. Waar voorheen de meeste aandacht uitging naar potentiële bezoekers, komen nu ook bewoners, bedrijven en studenten in beeld. De insteek voor vier doelgroepen geeft aan dat we over de volle linie onze stad goed willen profileren en positioneren.

Bezoek de website van Local Flavours
Graag houden we u ook (o.a. via dit kanaal) op de hoogte van het EU project Local Flavours.