Kinderstadsdichter 2023

Het project De Kinderstadsdichter 2023 van Stichting Paradise Poetry bevat twee onderdelen. Het bestaat uit de lancering van het eerste kinderstadsdichterschap van ’s-Hertogenbosch en een speels en kunstzinnig programma daaromheen voor een grote groep Bossche kinderen. Dit project laat kinderen enerzijds kennismaken met de (avonturen van een) kinderstadsdichter en anderzijds enthousiasmeert het hen om zelf actief, via allerlei workshops op school, met taal aan de slag te gaan. Zo kunnen ze door een kunstvorm op een speelse en intuïtieve manier groeien op het gebied van taal en wordt mogelijk het leesplezier van de kinderen vergroot. De organisatie werkt ( in organisatorische en financiële zin) samen met zeven partners (Huis73, Dukebox, Zinnig Zuiden, Kleefkracht, Heinen, de Omslag en de Verkadefabriek).