Jouw mening telt!

Vul de vragenlijst in

Je kunt er niet meer omheen: Duurzaamheid. Dagelijks lees of hoor je er over. En dat is ook niet zo vreemd want er moet heel wat gebeuren om onze planeet gezond door te kunnen geven aan volgende generaties. Op verschillende niveaus zijn partijen bezig met het onderwerp Duurzaamheid en hoe we stappen kunnen zetten naar het gebruik van duurzame energiebronnen. De gemeente ’s-Hertogenbosch is nu bezig om een Transitievisie Warmte op te stellen. Dat doen we onder meer met de inbreng van inwoners en ondernemers. Met online bijeenkomsten en digitale vragenlijsten vragen we jou om je mening te geven. 

Digitale vragenlijst

Je kunt deelnemen aan de tweede online bijeenkomst op 29 april. Stuur dan een mail via het digitale contact formulier dan zetten we je vast op de deelnemerslijst. En nu kan je alvast de digitale enquête invullen. Deze vragenlijst geeft de gemeente inzicht in hoe jij aankijkt tegen de overgang naar duurzame warmte. Met jouw input geven we de visie steeds meer richting die uiteindelijk leidt tot uitvoering in jouw buurt. Dus doe mee en vul de vragenlijst in. 

Vragenlijst