Invulling atelier- en broedplaatsenbeleid

Wellicht ben je er al van op de hoogte: de gemeenteraad heeft op 12 december 2023 een atelier- en broedplaatsenbeleid vastgesteld. Met dit beleid kunnen we zorgen dat er voldoende werkplekken en ateliers beschikbaar blijven en versterken we het makersklimaat in onze gemeente. Ook willen we met dit beleid zorgen dat toekomstige makers ook een eerlijke kans krijgen om hun beroepspraktijk in ’s-Hertogenbosch op te bouwen en efficiënt gebruik maken van beschikbare ruimte, door onder meer slimmer gebruik te maken van leegstand bij gebiedsontwikkelingen. Wil je hier meer over weten? In dit nieuwsbericht kan je alles hierover lezen.

De gemeenteraad heeft de kaders van het beleid bepaald, maar we willen de verdere invulling van dit beleid zoveel mogelijk doen in samenwerking met de makers uit onze stad. Zo heeft de gemeenteraad besloten dat er een externe commissie komt die een rol krijgt in de toewijzing van de ateliers. De criteria, samenstelling en exacte rol moet echter nog verder uitgewerkt worden. Ook willen we met dit beleid meer samenwerking binnen de atelierpanden mogelijk maken. Dit soort plekken noemen we broedplaatsen. We zijn benieuwd naar wat er volgens jou nodig is voor een goede broedplaats. Tenslotte is het met de vaststelling van dit beleid nodig om een aanbesteding voor de beheersfunctie, die op dit moment door de Atelierbeheerstichting wordt vervuld, te organiseren. Zo kunnen we de partij selecteren die het beste invulling kan geven aan dit beleid. Dat kan de Atelierbeheerstichting, maar ook een andere organisatie zijn. Ook hierover willen we graag met je in gesprek, want we zijn benieuwd naar waar een goede beheersorganisatie volgens jou aan moet voldoen.

Daarom zijn we benieuwd naar jouw ideeën. Ben je een culturele maker of maak je onderdeel uit van een culturele organisatie en vind je het belangrijk om mee te denken over de verdere invulling van dit beleid? Dan nodigen we je uit om met ons mee te denken. Dat kan door deel te nemen aan een enquête, en/of door deel te nemen aan een van de themasessies waarin we gaan brainstormen over twee verschillende thema’s:

Maandag 19 februari | 19:20 - 20:30

 • Thema 1: criteria externe commissie
  In deze themasessie gaan we praten over welke toewijzings -en toetsingscriteria de externe commissie zal hanteren
 • Thema 2: samenstelling en rol externe commissie
  Inhoud: In deze themasessie willen we in gesprek over welke rol externe commissie exact moet vervullen en wat een goede samenstelling van deze commissie is
 • Locatie: nader te bepalen

Dinsdag 20 februari, 19:00 – 20:30

 • Thema 1: voorwaarden aanbesteding 
  In deze themasessie willen we in gesprek over hetgeen waar een beheersorganisatie aan moet voldoen
 • Thema 2: voorwaarden voor een goede broedplaats
  In deze themasessie gaan we praten over wat er nodig is om een succesvolle broedplaats te realiseren.
 • Locatie: nader te bepalen

Wil je deelnemen aan een van de themasessies? Meld je dan uiterlijk 9 februari aan via het digitaal contactformulier. Kan of wil je niet deelnemen aan de themasessies, maar deel je wel graag jouw opvattingen met ons? Stuur dan een bericht via het digitaal contactformulier en geef aan dat je graag de enquête van ons wil ontvangen. We sturen je deze dan zo snel mogelijk toe.