Impressie: Vinkel (EVVC)

Zaterdag 9 november stond de camper op Sportpark De Zwaan in Vinkel, bij voetbalclub EVVC. Op het terras bij de kantine, spraken we hier veel ouders van kinderen die aan het voetballen waren. En de kinderen zelf leefden zich volop uit op de kleurplaten die we bij ons hadden.

Nagenoeg iedereen gaf aan heel fijn te wonen in Vinkel. Belangrijk daarin is het dorpse karakter; “iedereen kent en helpt elkaar”, “er is sociale controle”, “gemoedelijk”. Het is van belang dat te kunnen behouden in de toekomst. Heel vaak kwam daarbij het belang van voldoende (en betaalbare) woningen aan de orde. Met name voor starters. “Het vergrijst. Het is belangrijk dat er jonge mensen kunnen blijven en komen. Er is nu de Vinkelse Slagen; dat is mooi. Maar is het genoeg voor de toekomst?” Hierbij werd direct de relatie gelegd met het belang van het behoud van voorzieningen in het dorp. De school, de supermarkt, de huisarts, maar ook het verenigingsleven.

Heesch-West

Verder hebben we veel gehoord over de ontwikkeling van Heesch-West. Inwoners vrezen onder andere een toename van (zwaar) verkeer en de komst van windmolens. De oproep aan de gemeente was om deze zorgen serieus te nemen.

Een man gaf aan dat er steeds meer ouderen zullen komen. “En dus zijn er meer plekken voor ouderen nodig. Maar ook mensen! Wie gaat er voor hen zorgen?” Hij vroeg zich af of er in de toekomst nog voldoende ‘handjes’ zijn voor dit soort werk. Of er voldoende jongeren zijn die kiezen voor een praktische beroepsopleiding.

Ook hoorden we wensen over betere straatverlichting, meer activiteiten voor de jeugd, betere uitlaatvoorzieningen voor honden en het behouden van een rijk verenigingsleven.